Ruit Eindhoven stap dichterbij

Overleg met minister C. Eurlings


Het bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad wordt opgenomen in het Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) en uitgewerkt als pilot MIRT-verkenning. Hiermee is onder andere het vervolmaken van de ‘ruit rond Eindhoven’, een stap dichterbij. Dit bleek tijdens het bestuurlijk overleg vorige week dat gedeputeerde C. Steffens en de wethouders E. van Merrienboer (SRE) en E. Aarts (Tilburg) met minister C. Eurlings hadden.

De minister erkent de noodzaak om de bereikbaarheidsproblematiek in de Zuidoostvleugel van BrabantStad aan te pakken. Het feit dat het niet alleen een bereikbaarheidsvraagstuk maar ook een economische en ruimtelijke opgave van de regio is, spreekt de minister aan. Ook het rijk wil tot een meer integrale gebiedsaanpak komen. Als onderdeel van de MIRT-verkenning wordt ook de financiering van het programma bezien. Totale kosten bedragen € 2,3 miljard. Dit moet via reguliere middelen en aanvullende oplossingen bijeen worden gebracht, zoals gebiedsontwikkeling, PPS-constructies, private bijdragen voor concrete investeringen en het genereren van regionale inkomsten.

Verder zijn afspraken gemaakt over de A58 tussen Bergen op Zoom en Eindhoven, de A27 Breda – Utrecht, de vaarwegen Zuid Willemsvaart en Wilhelminakanaal en een nieuw station bij Maarheeze. Voor de A67 Eindhoven – Venlo wordt een vervolgstudie gestart naar mogelijke oplossingen. (verlenging van de parallelbanen A67 van Veldhoven en Geldrop).

Het ministerie heeft tevens aangegeven de N69 te willen overdragen aan de provincie. Hiervoor is echter niet voldoende geld gereserveerd.

DVM

Ook zegde de minister € 2,0 miljoen toe voor zes quick wins op gebied van dynamisch verkeersmanagement. De provincie, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de vijf grote steden (BrabantStad) en Rijkswaterstaat hebben een plan gemaakt waarin maatregelen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement (DVM) worden ingezet voor een betere bereikbaarheid. De projecten die met een financiële bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op korte termijn gerealiseerd kunnen worden zijn:

 • tovergroen in de B5-steden (verbeteren doorstroming vrachtverkeer);
 • ontlasten van knooppunt Empel bij ’s-Hertogenbosch door het omleiden van verkeer via andere routes;
 • verbeterde informatie over wegwerkzaamheden van gezamenlijke wegbeheerders
 • uitbreiding van de verkeerscentrale Zuid-Nederland met verkeersdata van provinciale wegen;
 • ontlasten knooppunt De Hogt bij Eindhoven door het omleiden van verkeer via andere routes;
 • Noord-Brabant als proefregio voor in-carontwikkelingen;

Totale kosten van deze projecten bedragen € 3,5 miljoen, waarvan de regio € 1,5 miljoen betaalt en het ministerie van Verkeer en Waterstaat € 2,0 miljoen.

A2
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren gestudeerd op oplossingen om doorstroming op het traject ’s-Hertogenbosch – Eindhoven te kunnen waarborgen. Voor de korte termijn waren spitsstroken voorzien. De minister vond capaciteitsuitbreiding van 2 x 3 rijbanen echter beter aansluiten op de verbreding van de randweg van Eindhoven en de rondweg van ‘s-Hertogenbosch.

Dit najaar zal een volgend bestuurlijk overleg plaatsvinden. Dan staat in ieder geval op de agenda:

 • de voortgang van de MIRT- verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad;
 • de overdracht van de N69;
 • financiering station Maarheeze.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief van 25 juni 2007 br.1542 Bijlage 1 Netwerkaanpak: uitkomsten bestuurlijk overleg voorjaar 2007

Het bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad

 • een versterking van de (inter)nationale bereikbaarheid van de regio via de nationale A2-as, de A58/A67 en de N69;
 • een versterking van de ontsluiting van bedrijventerreinen via de ontwikkelingsas N279;
 • het versterken van een hoogwaardig woon- en leefklimaat in het middengebied van Eindhoven ­ Helmond;
 • het bieden van een hoge kwaliteit van natuurwaarden en ecologische structuur in het gehele gebied.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over Tovergroen vindt u in Infrasite Innovatie

Meer informatie over de planstudie A2 Den Bosch – Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Perbericht Provincie Noord-Brabant