PMZ opgenomen in Urgentieprogramma Randstad

Rotterdam – PMZ is opgenomen in het Urgentieprogramma Randstad (UPR). Dat werd vrijdag 22 juni 2007 bekend tijdens de presentatie van Randstad Urgent door minister Eurlings. UPR streeft naar een betere bereikbaarheid en een beter woon-, werk- en leefklimaat. Met UPR wil het kabinet eraan bijdragen dat de Randstad zich ontwikkelt tot een duurzame en concurrerende Europese topregio.

Minister Eurlings is projectminister UPR en werkt in deze rol nauw samen met de ministers van VROM, LNV, EZ en BZK in samenspraak met de betrokken gemeenten en provincies. De projecten die in UPR zijn opgenomen, hebben betrekking op een urgent probleem of een bijzondere kans en zijn van randstedelijk, nationaal of internationaal belang. Met het opnemen van PMZ in UPR geeft het kabinet bestuurlijke prioriteit aan het van start laten gaan van een publiek-private samenwerking voor infrastructuur en gebiedsontwikkeling in de A4-corridor tussen Rotterdam en Antwerpen.

Meer informatie over UPR vindt u op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Urgentieprogramma Randstad vastgesteld (25-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)