Van Oord en Smulders winnen Q7-kort geding

Van Oord en Smulders winnen kort geding over octrooi voor kabelbeschermers

Rotterdam – Pordect en Alberts hebben voor de Haagse rechtbank een kort geding aangespannen tegen de internationale aannemer van bagger- en waterbouwkundige werken Van Oord en Smulders. Octrooihouder Alberts en zijn bedrijf Prodect vorderden een inbreukverbod onder een octrooi dat bepaalde kabelbeschermers claimt. Het octrooi zou volgens Prodect en Alberts geschonden worden tijdens de bouw van het offshore windpark Q7, voor de kust van IJmuiden. Van Oord en Smulders hebben altijd ontkend dat zij inbreuk zouden plegen op het octrooi.

De Voorzieningenrechter heeft op 21 juni 2007 Van Oord en Smulders in het gelijk gesteld. Hij heeft alle vorderingen van Prodect en Alberts afgewezen. De Voorzieningenrechter oordeelde dat er geen sprake was van octrooi-inbreuk. Het octrooi wordt niet door Van Oord en Smulders toegepast bij de bouw van het windpark Q7. Er was ook geen sprake van inbreuk op intellectueel eigendom van Alberts of Prodect, wanprestatie of een onrechtmatige daad.

Alberts en Prodect zijn veroordeeld tot het betalen van EUR 62.000 aan proceskosten. Verder worden zij bevolen om hun eerdere mededelingen over de rechtzaak aan de projecteigenaren van Q7 binnen 48 uur na betekening van het vonnis te rectificeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Van Oord nv