Breda tekent landelijk convenant milieuzone

Breda – Wethouder Willems van Breda heeft dindsdag 19 juni 2007 tijdens een rondetafelgesprek met het ministerie van VROM het landelijk convenant “Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering” getekend. Hiermee geeft Breda ook formeel aan dat zij samen met het bedrijfsleven wil werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van Breda. De invoering van een milieuzone en een plan voor efficiëntere bevoorrading moeten daar aan bijdragen. Wethouder Willems van milieu: ‘Breda vindt dat iedere schone (vracht)auto in de stad telt. Daarom werken we wel al aan de invoering van de milieuzone. We vinden nu een goed moment om dit naar onze inwoners en het bedrijfsleven te formaliseren’

Brabantse aanpak

Op 24 maart 2006 hebben tien gemeenten het landelijk convenant al getekend. Breda heeft het convenant nu getekend, omdat de gemeente van mening is dat er inmiddels meer duidelijkheid is over de praktische uitwerking van bepaalde punten uit het convenant en bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van roetfilters voor vrachtauto’s. Alle grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg) hebben het convenant nu getekend en zullen allen gefaseerd de milieuzone invoeren.

Investering moet opwegen tegen milieubaten

De Gemeente Breda is in 2006 gestart met het uitvoeren van maatregelen die moeten leiden tot een schonere lucht. De stad vindt de luchtkwaliteit heel belangrijk, omdat de luchtkwaliteit directe invloed heeft op de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar inwoners. Door het tekenen van het convenant benadrukt de Gemeente Breda bij de convenantpartners zoals EVO en TLN, dat zij samen met hen serieus willen kijken naar oplossingen voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad, het voorkomen dat vrachtwagens onnodig stilstaan en de mogelijkheden om transporten samen te voegen. “Het centrale thema is de leefbaarheid in de stad. Door de groei van de gemeente neemt de mobiliteit toe en daarmee de druk op de leefomgeving. Het vrachtverkeer kan nu eenmaal niet per fiets plaatsvinden. Voor mobiliteit die niet te vermijden of te vervangen is, willen we de vervuiling terugdringen. Verbetering van de luchtkwaliteit komt dus ook de leefbaarheid van de stad ten goede. Het is echter niet de bedoeling dat bedrijven aan de maatregelen failliet gaan. De investeringen en de milieubaten moeten wel in balans zijn.” aldus wethouder Willems.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Breda stelt milieuzone in voor vrachtauto (10-05-2007)

Bedrijfsleven wil arbitrage milieuzone Breda (19-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda