NS: Randvoorwaarden voor groei sneller concretiseren

Utrecht – In het ‘honderd dagen plan’ van het kabinet is naar de mening van NS nog weinig concreets te vinden om de kabinetsambities over de groei van het spoorvervoer op tijd te kunnen waarmaken. Het kabinet focust op een leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland. NS is bereid om miljarden te investeren in ondermeer treinen. Alleen indien de overheid op korte termijn investeert in het oplossen van knelpunten in de spoorinfrastructuur kan het kabinet haar eigen ambitie, om tot 2012 het aantal treinreizigers jaarlijks met 5% te laten groeien, waarmaken.

Aad Veenman, president-directeur NS: “De in het regeerakkoord afgesproken focus op bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid ziet NS als een mooie uitdaging die we samen met de overheid willen aangaan. De specifieke kwaliteiten van de trein bieden kansen om Nederland op duurzame wijze bereikbaar te houden. Juist omdat het kabinet een forse reizigersgroei ambieert, is het noodzakelijk dat we snel investeren in een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer. Dat kan als het kabinet de noodzakelijke miljarden nog dit jaar in het MIRT reserveert voor investeringen in het spoor. Ik had gehoopt dat daar vandaag meer duidelijkheid over gekomen zou zijn. Want tussen plannen maken, geld beschikbaar stellen, rails gaan aanleggen en het werkelijk beschikbaar zijn van meer capaciteit op het al zo drukbezette spoorwegnet liggen meestal vele jaren. Jaren waarin het aantal treinreizigers blijft toenemen. Snel investeren moet voorkomen dat het vervoer op een aantal corridors vastloopt omdat nieuwe infrastructuur nog niet klaar is. Wij investeren dan graag én tijdig in nieuwe treinen.

NS wil natuurlijk graag meewerken aan een spoedige verdere uitwerking van het door het kabinet aangekondigde actieplan.”

De specifieke kwaliteiten van de trein

In vergelijking met de auto stoot de trein per reizigerskilometer 2/3 minder CO2 uit, is de trein ruimte-efficiënt en heeft treinvervoer een positieve invloed op de luchtkwaliteit. Met een toekomstgerichte infrastructuur wordt reizen met de trein nog aantrekkelijker en wordt tevens een bijdrage geleverd aan het streven van het kabinet om de CO2 uitstoot te verminderen.

NS

NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor in Nederland en verzorgt over een spoorwegnet van ruim 2000 km lengte met 4500 treinritten per dag het vervoer van 1,1 miljoen reizigers. Daarvoor zijn bijna 2900 rijtuigen met 250.000 zitplaatsen beschikbaar. 25.000 NS-ers verzorgen de dienstverlening aan de klanten. In Nederland beheert NS 375 stations. NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland: op de drukste corridors naar de Randstad en tussen de grote steden heeft de trein een marktaandeel tussen de 30 en 60%. NS stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. In het Verenigd Koninkrijk exploiteert dochterbedrijf NedRailways samen met haar Britse partner Serco twee vervoerconcessies: Mersey Rail rondom Liverpool en Northern Rail in het noorden van Engeland.

Over het Nederlandse spoorwegnet rijdt naast NS nog een twintigtal andere vervoerders. Het beheer van de spoorweginfrastructuur (rails, wissels, bovenleidingen etc), het verdelen van de beschikbare capaciteit en de uitvoering van de railverkeersleiding zijn – namens de overheid – taken van ProRail. De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet toe op de spoorwegveiligheid in Nederland.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees meer over het beleidsprogramma van het Kabinet op Infrasite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen