Subsidies voor innovatieve waterprojecten ZH

Provincie Zuid-Holland stelt 470.000 euro beschikbaar

Den Haag – De provincie Zuid-Holland stelt in 2007 470.000 euro aan subsidies beschikbaar voor zeven innovatieve waterprojecten. Al deze projecten zijn innovatief in het vergroten van de waterberging en/of de waterkwaliteit en dienen meerdere doelen. Deze projecten kunnen zowel gelegen zijn in het stedelijke als ook in het landelijke gebied. De subsidies zijn mogelijk gemaakt door de nieuwe provinciale subsidieregeling Stimulering Waterprojecten, die sinds 1 december 2006 van kracht is.

De zeven geselecteerde innovatieve waterprojecten zijn:

 • Groen-Blauwe As/Emmastraat in de gemeente Gouda.
  Dit project beoogt een vergroting van de capaciteit van het oppervlaktewater in de wijk Korte Akkeren, waarbij tevens de ruimtelijke kwaliteit verbeterd zal worden. Bij de plannen voor de reconstructie van de Emmastraat zal de mogelijkheid van een ondergrondse waterberging worden meegenomen. Toegekend bedrag voor 2007 bedraagt 75.000 euro;
 • Menginstallatie Zegerplas in Alphen aan den Rijn.
  Dit project beoogt de aanleg van een (zuurstof)menginstallatie inclusief een meetnet zwemwater in de Zegerplas, waarmee de overmatige bloei van blauwalgen kan worden teruggebracht, wat de kwaliteit van het zwemwater ten goede komt. Toegekend bedrag voor 2007 bedraagt 75.000 euro;
 • Nieuw Dorpshart in de gemeente Nederlek.
  Dit project ligt in het overgangsgebied tussen de kern van Krimpen a/d Lek en het recreatiegebied de Krimpenerhout. Er komt meer water en een nieuw parkgebied met meer natuur en recreatieve mogelijkheden. Toegekend bedrag voor 2007 bedraagt 33.333 euro;
 • Ondergrondse waterberging Capelle a/d IJssel in de wijk ’s -Gravenland.
  Dit project realiseert een waterberging onder het wegoppervlak, waarbij het tegelijkertijd het regen- en rioolwater van elkaar scheidt. Het op deze schaal toepassen van een ondergrondse waterberging onder het wegdek is nieuw in Nederland. Bij succes zal dit concept in de toekomst in meerdere wijken worden toegepast. Toegekend bedrag voor 2007 bedraagt 150.000 euro;
 • Veenweideproject fase II van het Hoogheemraadschap Rijnland.
  Dit project, dat samen met de betrokken agrariërs in de Vlietpolder in de gemeente Jacobswoude is opgezet, beoogt de ecologische en chemische waterkwaliteit te verbeteren. De maatregelen zijn gericht op een flexibel peilbeheer, het terugdringen van bemesting en het nemen van passende inrichtings- en beheersmaatregelen. Toegekend bedrag voor 2007 bedraagt 37.500 euro;
 • Ondergrondse waterberging Museumpark Rotterdam.
  Dit project beoogt de aanleg van een ondergrondse waterberging in combinatie met de aanleg van een parkeergarage bij het Museumpark te Rotterdam. Dit project dringt de wateroverlast in het centrum van Rotterdam terug en verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater in de singels. Dit ondergrondse proces van waterberging zal door een panoramaruimte ook zichtbaar zijn voor burgers. Toegekend bedrag voor 2007 bedraagt 75.000 euro;
 • Tuin van Noord/Van Voothuijsenlocatie te Leiden.
  Dit project beoogt een integrale stedelijke en groene herinrichtingsopgave. Er worden combinaties van functies voorgestaan als park, sportpark, volkstuinen, schooltuinen, waarbij water een nadrukkelijke rol vervult. Toegekend bedrag voor 2007 bedraagt 25.000 euro.

Subsidieaanvragen voor 2008

Op 1 december 2007 opent de tranche voor nieuwe subsidieaanvragen in het kader van de provinciale subsidieregeling Stimulering Waterprojecten ten laste van het begrotingsjaar 2008.

Meer informatie over deze subsidietoekenningen en de subsidieregeling voor stimulering waterprojecten is te vinden op http://www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland