Geboorde tunnel ten noordoosten van de Trekvliet

DEN HAAG – Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden adviseert een geboorde tunnel ten noordoosten van de Trekvliet tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorst om de verkeersafwikkeling tussen de A4/A13 en de Centrale Zone van Den Haag te verbeteren. Die keuze komt overeen met het advies van de Klankbordgroep Trekvliettracé. En met de wens van veel omwonenden, zoals bleek op de twee informatieavonden over de verschillende alternatieven voor de verbinding.

Het Stadsgewest maakt hiermee een keuze uit de elf alternatieven die zijn beschreven in het Milieueffectrapport Trekvliettracé. De keuze voor een geboorde tunnel is vooral ingegeven door de uitstekende ervaringen met het boren van de Hubertustunnel. Bovendien heeft boren het grote voordeel dat de bouwhinder (lawaai, stof, verkeershinder) beperkt blijft tot de tunnelmondingen en zich niet over het hele tracé uitstrekt, zoals bij een gegraven tunnel. Verder scoort het alternatief het best op aspecten van bereikbaarheid en doorstroming, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid en geeft de minste verkeershinder tijdens de bouw. Ten slotte is het de meest milieuvriendelijke keuze. Regiobestuurder Marnix Norder: "Het is fantastisch dat we als regio een keuze hebben kunnen maken. Eindelijk duidelijkheid. Deze variant is op alle punten de beste, dus eigenlijk is het ook heel logisch".

Het advies van het Stadsgewest is een variant op de eerder gepresenteerde Korte Boortunnel en heeft een ongelijkvloerse aansluiting op knooppunt Ypenburg. De tunnel start in de Vlietzone en boort diep onder Voorburg West en het Forum Hadriani door, volgens de route: volkstuinen, Prinses Mariannelaan, Klein Arentsburgstraat, Paradijstraat, Overburgkade. De tunnel eindigt in de Binckhorst, naast de Binckhorstbrug. Ter hoogte van de Binckhorsthaven ligt de tunnel dieper om geen beperking voor het scheepvaartverkeer te veroorzaken. Na de haventoegang komt de tunnel omhoog tot onder het maaiveld en is er een open bak ter hoogte van de aansluiting van de Zonweg. De Zonweg wordt onderlangs gekruist, waarbij er een aansluiting komt vanuit de tunnel op de Zonweg en een aansluiting van de Zonweg terug via de tunnel terug richting knooppunt Ypenburg. Het tracé blijft verdiept en buigt af richting de Neherkade, waarop het tracé aansluit. De kosten zijn geraamd op 485 miljoen euro.

Het bestuur van het Stadsgewest zal zijn voorkeur, samen met het Milieueffectrapport, voorleggen aan de gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De gemeenten besluiten na de inspraak (op het Milieueffectrapport en op de voorkeur van het Stadsgewest) over de verdere voortgang. Als alles volgens plan verloop moet de tunnel er rond 2015 liggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden