Trams op het spoor wint ProRail PrijsVraag

Utrecht – Het plan van Rob van der Bijl en Arcadis om het regionale spoor aantrekkelijker en goedkoper te exploiteren, is gekozen als winnaar van de ProRail PrijsVraag. De winnaars stellen voor om trams te laten rijden op het spoor, de zogenoemde vertramming. De dienstregeling kan hierdoor worden uitgebreid en er kunnen meer stations of opstapplaatsen worden gerealiseerd. De jury oordeelde dat het plan goed is onderbouwd wat betreft de kosten en baten. Voor de uitwerking van dit plan is medewerking van andere partijen zoals de provincie noodzakelijk.

De jury oordeelt dat de samenwerking tussen Van der Bijl en Arcadis een aansprekend en volledig geintegreerd concept heeft opgeleverd. Financien, marketing, veiligheid en planologische consequenties zijn goed uitgewerkt. De tram is letterlijk en figuurlijk laagdrempelig en maakt de overstap van auto naar openbaar vervoer aantrekkelijk. Het plan voorziet in een pilot op de lijn Zwolle-Kampen. Deze pilot zal voldoende ervaring en informatie opleveren over de optimale vorm van vertramming. Ook de kosten van onderhoud en materieel zullen door de pilot inzichtelijk worden. Om de vertramming mogelijk te maken moeten ondermeer de veiligheidssystemen worden aangepast. Dan kunnen er zowel gewone treinen en goederentreinen als trams over het spoor rijden.

De winnaars stellen dat door de toepassing van de vertramming methode een substantieel deel van het regionale spoor aantrekkelijker en goedkoper kan worden geexploiteerd. “Dit geeft een impuls voor de regio en heeft grote kans om mensen uit de auto in het openbaar vervoer te krijgen. Het biedt lokale overheden en het lokale bedrijfsleven kansen om meer uit het regionale spoor te halen. Voor ProRail biedt dit mogelijkheden om een vernieuwende rol te spelen”, zo stellen zij.

ProRail heeft de PrijsVraag nu voor de tweede keer georganiseerd. In het voorjaar van 2006 stelde ProRail de vraag “Hoe krijgen we op regionale lijnen meer reizigers in de trein tegen lagere kosten”. De jury selecteerde uit 59 inzendingen 6 ideeen die in aanmerking konden komen voor de prijs. De winnaar ontvangt 100.000 Euro voor de uitvoering van het idee.

De overige genomineerden zijn:

Lloyd’s Register Rail, Strukton Railinfra, Delta Rail en dhr. Sierts,

De jury staat onder voorzitterschap van OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven. In de jury zitten verder: Gerlach Cerfontaine, president en CEO Schiphol Group, Marijke van Haaren, gedeputeerde provincie Gelderland, Bert Klerk, voorzitter Raad van Bestuur ProRail, Tjibbe Stelwagen, voormalig NS directeur en Margot Weijnen, professor aan de TU Delft en lid van het Innovatieplatform.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de tweede ProRail prijsvraag vindt u in Infrasite Innovation

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail