Overeenkomst fietsbrug bij Muiden (A1)

Haarlem – Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afspraken vastgelegd over een aan te leggen fietsbrug naast de Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Met de ondertekening van een overeenkomst wordt na jaren onderhandelen een wens van de regio vervuld: een goede fietsverbinding tussen Amsterdam en Gooi en Vechtstreek.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de financiering van de fietsbrug, de bouwrisico’s, het eigendom en het beheer en onderhoud. Het dagelijkse beheer en onderhoud van de brug en de aansluitende fietspaden komen voor rekening van de gemeenten Diemen en Muiden. Rijkswaterstaat wordt eigenaar van de fietsbrug.

De huidige fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal loopt nu nog via de parallelweg op de Muiderbrug. Op deze weg rijdt in twee richtingen ook busverkeer tussen Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek. Een weinig wenselijke verkeerssituatie.

Stadsregio Amsterdam nam in 2005 het initiatief voor de fietsbrug en reserveerde daar geld voor. Realisatie van de fietsbrug werd actueel nadat de provincie Noord-Holland de fietsbrug opnam in het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg en het rijk besloot extra geld ter beschikking te stellen. Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg beoogt een goede verbinding tussen Amsterdam en Gooi en Vechtstreek met behoud van het waardevolle karakter van het landschap. Rijkswaterstaat heeft daarop meteen actie ondernomen om de fietsbrug op korte termijn aan te leggen.

Rijkswaterstaat combineert een deel van de werkzaamheden aan de fietsbrug met gepland groot onderhoud aan de Muiderbrug. Deze werkzaamheden starten binnenkort. Zodra het werk aan de Muiderbrug in 2008 afgerond is, wordt de bovenbouw van de fietsbrug gerealiseerd. Naar verwachting is de fietsbrug begin 2009 gereed. Het ontwerp van de fietsbrug komt overeen met het nieuwe uiterlijk van de Muiderbrug. De fietsbrug voldoet aan de eisen die zowel voor fietsverkeer als scheepvaartverkeer zijn gesteld. De fietsbrug vervult straks een belangrijke functie voor het woon-werkverkeer en recreatief verkeer.

Naar verwachting gaat voor de zomer 2007 de eerste paal voor de fietsbrug de grond in.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland