Breda stelt milieuzone in voor vrachtauto

Een schonere lucht komt niet uit de hemel vallen

Breda – De gemeente stelt per 1 juli 2007 een milieuzone in voor de binnenstad van Breda. De grens van de milieuzone ligt aan de binnenzijde van de singels. Bij de invoering van de milieuzone geldt een overgangsperiode van 1 juli 2007 tot 1 januari 2008, omdat op 1 juli landelijk nog niet alle aspecten rondom de invoering van de zone geregeld zijn. Ook zijn nog niet voor alle vrachtwagentypes gecertificeerde roetfilters beschikbaar. De milieuzone is één van maatregelen uit het Luchtkwaliteitsplan die de gemeente neemt om de luchtkwaliteit in Breda te verbeteren. Breda stelt de milieuzone gelijktijdig in met Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.

Schone vrachtwagens wel

Vrachtauto’s leveren een grote bijdrage aan de problemen rondom de luchtkwaliteit. Maatregelen gericht op vrachtauto’s kunnen daarom op wegen met veel vrachtverkeer, zoals invalswegen naar de binnenstad, relatief veel bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit. De binnenstad is vanaf 1 juli 2007 alleen nog toegankelijk voor nieuwe vrachtwagens (Euro 4 en hoger) en voor vrachtwagens die voldoen aan Euro 3 en 2 met een roetfilter. Vrachtwagens die ouder zijn dan tien jaar (Euro 0- of 1-motor) mogen de zone helemaal niet meer in. De invoering van de milieuzone draagt bij aan een beter leefklimaat. Een deel van de vrachtwagens van de gemeente rijdt daarom nu al met roetfilter.

Grenzen van de milieuzone

De milieuzone in Breda komt te liggen binnen de singels. Dit is een verkeerskundig en geografisch logisch afgebakend gebied dat goed herkenbaar is. De feitelijke zone ligt aan de binnenzijde van de singels. De buitensingels zoals de Tramsingel, Oranjesingel Fellenoordstraat en de Wilhelminasingel blijven wel toegankelijk voor alle vrachtverkeer.

Uitzondering

Uitgezonderd is een aantal bijzondere voertuigen, zoals kraanwagens, betonmolens, brandweerwagens en kolkenzuigers. Ook Euro2- en Euro3-voertuigen waarvoor nog geen gecertificeerd roetfilter beschikbaar is mogen de zone (tijdelijk) nog in.

Bevoorrading

Breda wil met betrokkenen de mogelijkheden onderzoeken van een efficiëntere bevoorrading van de binnenstad. Zo’n onderzoek bevat onder andere een bevoorradingsprofiel, dat het goederenvervoer in de binnenstad in kaart brengt en een overzicht van eventuele knelpunten. Dit zijn bijvoorbeeld plaatsen waar hulpdiensten of het winkelend publiek hinder ondervindt van laad- en losverkeer. Uit het onderzoek kan blijken dat de invoering van een milieuzone bedrijven zelfs bedrijfseconomische voordelen oplevert.

Brabantse aanpak

In de strijd voor schonere lucht zetten de vier grootste Brabantse steden vanaf 1 juli 2007 in de centra een toegangsverbod voor de vuilste vrachtwagens in. Ook in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg mogen vrachtauto’s die ouder zijn dan tien jaar vanaf die datum het centrum niet meer in. De grote Brabantse steden hebben gelijktijdige invoering van de maatregel afgesproken, omdat ze naar de transportwereld één lijn willen trekken. Alleen Helmond stelt haar milieuzone later in.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda