Boskalis investeert 450 mln euro in materieel

Boskalis vervangt W.D. Fairway en bestelt tevens twee grote hoppers

Papendrecht – Tijdens de heden gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv investeringen in materieel aangekondigd ter waarde van € 450 miljoen. Dit betreft een nieuwe megasleephopperzuiger van 40.000 m³ ter vervanging van de W.D. Fairway, alsmede twee grote sleephopperzuigers van 12.000 m³.

Vervanging W.D. Fairway door megahopper van 40.000 m³
In vervolg op de recente berichtgeving inzake de aanvaring van sleephopperzuiger W.D. Fairway in China, maakte bestuursvoorzitter Peter Berdowski bekend dat naar het zich nu laat aanzien sprake is van een constructive total loss. Op basis hiervan heeft Boskalis zich voorgenomen een nieuwe megasleephopperzuiger van 40.000 m³ te bouwen. Hiertoe heeft de onderneming een Letter of Intent getekend met scheepswerf IHC Holland. Het schip zal voorjaar 2011 worden opgeleverd. Met deze megahopper versterkt Boskalis zijn marktpositie in het segment van grootschalige baggerwerken.

Een constructive total loss van de W.D. Fairway betekent dat Boskalis verzekerings-uitkeringen zal ontvangen van in totaal ruim € 165 miljoen. Per saldo zal de financiële afwikkeling leiden tot een positief resultaat van circa € 85 miljoen voor belastingen.

Bouw twee grote hoppers van 12.000 m³
Boskalis heeft tevens een Letter of Intent met scheepswerf IHC Holland getekend voor de bouw van twee grote sleephopperzuigers van 12.000 m³. De schepen zullen worden opgeleverd in 2009, respectievelijk 2011. Deze hoppers zijn onderdeel van het eerder aangekondigde nieuwbouwprogramma, dat voorziet in nieuwe capaciteit voor de groeiende marktvraag.

Goede vooruitzichten 2007

In de eerste maanden lag de hoeveelheid aangenomen werk op hetzelfde niveau als de omzet, waarmee de orderportefeuille stabiel bleef op circa € 2,5 miljard. Boskalis verwacht voor dit jaar een stijging van omzet en, ondanks het verlies van de W.D. Fairway, een hogere nettowinst (de financiële schadeafwikkeling buiten beschouwing gelaten); daarnaast een goede materieelbezetting, goede marges en hogere investeringen. Concrete uitspraken ten aanzien van de hoogte van het resultaat voor 2007 kon Berdowski nog niet doen.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 8.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv