Flinke winststijging Zeeland Seaports in 2006

Terneuzen – De winst van Zeeland Seaports is over 2006 uitgekomen op € 7,7 miljoen. Dit resultaat valt 17% hoger uit dan de geprognosticeerde winst over het vorige jaar. Ook ten opzichte van het resultaat over 2005 (6,6 miljoen euro) deed het havenbedrijf het beter. Dit blijkt uit het concept jaarverslag dat door Zeeland Seaports is aangeboden aan de participanten (De provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen).

De omzet is uitgekomen op € 27 miljoen. Zowel bij de haveninkomsten (een omzetgroei van 1% uit met name havengelden van schepen die de havens hebben aangedaan), als bij de inkomsten uit de uitgegeven gronden (een omzetgroei van 14%) werd een groei bereikt die uiteindelijk dit 6% meer is dan aanvankelijk werd begroot.

Bij de winststijging heeft ook een afname van de kosten een belangrijke rol gespeeld. Het beste absolute resultaat werd dit jaar behaald in de haven van Vlissingen. Daar steeg de winst tot ruim 7 miljoen euro. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van de prognose. Ook ten opzichte van 2005 is dit een positief resultaat (+6%). Daar tegenover staat dat Terneuzen een verlies over 2005 wist om te buigen naar een positief resultaat van bijna 600.000 euro in 2006.

Sinds de fusie van de havens van Vlissingen en Terneuzen in 1998 is de winst van het havenbedrijf verdrievoudigd (1998: 2,3 miljoen euro).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zeeland Seaports