Experimenten gratis openbaar vervoer voor 65+ers

Den Haag – Landelijk zullen er 4 experimenten starten in 2007 voor gratis OV voor ouderen van 65+ in de daluren. Dit maakte staatssecretaris Huizinga op 8 mei 2007 bekend tijdens een werkbezoek aan Rotterdam. Het gaat om twee experimenten in stedelijk gebied en twee in een meer landelijke omgeving.

De proeven vinden plaats in Rotterdam, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Parkstad Limburg, Noord-Holland-Noord. Het ministerie draagt circa € 1,5 miljoen bij aan de kosten van de experimenten. De proeven vinden plaats in de periode van 1 juni tot en met december 2007.

Gratis OV voor ouderen

In het regeerakkoord staat dat er in het stads- en streekvervoer ruimte komt om te experimenteren met tariefdifferentiatie, waaronder gratis OV voor specifieke doelgroepen. Het ministerie heeft alle regio’s in Nederland aangeschreven om twee experimenten, waarvan één in een sterk stedelijke omgeving en één in een overwegend landelijke omgeving. Het was de bedoeling om te starten met twee experimenten met gratis OV voor ouderen. Naar aanleiding van de binnengekomen aanvragen heeft staatssecretaris Huizinga besloten om de experimenten uit te breiden tot vier. De experimenten in Noord-Holland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en in Parkstad Limburg beginnen in juni. Het experiment in Rotterdam start in juli.

Onderzoek en evaluatie

Tijdens de proef zal er een nulmeting plaatsvinden en een onderzoek worden gedaan. In het onderzoek zal de nadruk liggen op vragen als: kan worden volstaan met lege stoelen vullen in de daluren? Ook wordt een sterk sociaal-wetenschappelijk accent in het onderzoek gelegd: eenzaamheidsbeleving en sociaal isolement, en de vraag of gratis OV bijdraagt aan meer mobiliteit van eenzame ouderen. De uitkomsten en de eindevaluatie van de experimenten voor gratis OV voor ouderen in de daluren worden in het voorjaar van 2008 verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat