EIB Bouwconjunctuur maart 2007

Aantal vacatures in de gww neemt explosief toe

Amsterdam – Eind maart 2007 is de vacaturegraad (aantal vacatures per 1.000 manjaren) in de grond-, water- en wegenbouw ten opzichte van oktober 2006 sterk gestegen van 44 naar 112. In deze sector steeg het aantal vacatures voor bouwplaatspersoneel in het afgelopen half jaar van 200 tot maar liefst 2.000. Ook in de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg de vacaturegraad, zij het veel minder sterk; van 52 naar 60. In de b&u steeg het aantal vacatures voor kaderpersoneel het sterkst (18%).

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand maart 2007.

Eind maart 2007 meldt één op de acht bedrijven een tekort aan personeel. Zowel in de b&u als in de gww is sprake van een stijging van het personeelstekort ten opzichte van vorige maand. In de b&u steeg het percentage bedrijven met personeelstekort van 8 tot 13%; in de gww is dit aandeel gestegen van 2 tot 7%.

Ruim een kwart van de bedrijven verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. Slechts 2% van de bedrijven denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww verwacht zelfs geen enkel bedrijf dat zij personeel zullen moeten laten gaan.

In de b&u denkt 61% van de bedrijven dat de afzetprijzen in de komende periode zullen stijgen. In deze sector zijn geen bedrijven te vinden die een daling van de prijzen voorspellen. Van de bedrijven in de gww voorspelt 43% een stijging van de afzetprijzen. Ook hier zijn er amper bedrijven te vinden die een daling van de prijzen verwachten; slechts 1% verwacht een prijsdaling.

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid is eind maart 2007 gelijk gebleven aan die van een maand eerder; 8,1 maand. De omvang van de orderportefeuille is in de b&u met 0,1 maand geslonken tot 8,4 maanden. In de gww groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,3 maand tot 7,0 maanden. Zowel de orderportefeuille in de wegenbouw als in de grond- en waterbouw nam in omvang toe (met respectievelijk 0,2 en 0,5 maand).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.