Regionale overeenstemming bereikbaarheid ZO Brabant

Integrale aanpak nieuw in Nederland

‘s-Hertogenbosch – De verantwoordelijk bestuurders van het Samenwerkings-verband Regio Eindhoven (SRE), de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten uit de regio hebben overeenstemming bereikt over de lijn die zij de komende jaren willen uitzetten om de bereikbaarheidsproblemen in de regio Zuid-Oost Brabant aan te pakken. Dit wordt op 14 mei 2007 oriënterend besproken met de minister van Verkeer en Waterstaat.

Als er in de Zuidoostvleugel van BrabantStad geen maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren, nemen de problemen in de periode naar 2020 fors toe. Dit betekent dat de regio slechter bereikbaar wordt en daarmee ook de toplocaties in de Randstad. Dit leidt tot forse economische schade en een slechte concurrentiepositie. Zonder het nemen van adequate maatregelen, verslechtert daarnaast het leef- en woonklimaat van de regio. Daarom zet de regio in op:

  • Een versterking van de (inter)nationale bereikbaarheid van de regio via de nationale A2-as, de A58/A67 en de N69;
  • Een versterking van de ontsluiting van bedrijventerreinen via een regionale ontwikkelingsas N279;
  • Het versterken van een hoogwaardig woon- en leefklimaat in het middengebied van Eindhoven – Helmond;
  • Het bieden van een hoge kwaliteit van natuurwaarden en ecologische structuur in het gehele gebied.

Met deze overeenstemming komt er een eind aan een langlopende discussie in de regio over bereikbaarheid. Er is een lijn uitgezet waarin ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit zowel inhoudelijk, procesmatig als financieel met elkaar worden verbonden. De benodigde investeringen in de orde van grootte van 2,3 miljard euro, kunnen over een periode tot 2020 gefaseerd worden en moeten door alle betrokken partijen gedragen worden. Door de combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen ontstaan mogelijkheden om ‘eigen’ geldstromen te genereren, bijvoorbeeld via gebiedsontwikkeling, PPS-constructies of extra mogelijkheden met prijsbeleid (versnellingsprijs). Dit geldt ook voor leefbaarheid en milieu. De regio wil dit in overleg met de minister verder uitwerken.

Het proces om tot de overeenstemming te komen is onder leiding van de provincie doorlopen met de bestuurders van SRE en Rijkswaterstaat en alle betrokken gemeenten uit de regio. Ook de NS, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en de Brabantse Milieufederatie hebben aan het proces deelgenomen. De komende weken behandelen alle partners het pakket in betrokken colleges, commissies en/of raden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Perbericht Provincie Noord-Brabant