Verkeerskundige Analyse PMZ gereed

Rotterdam – PMZ heeft onlangs de Verkeerskundige Analyse PMZ afgerond. Deze verkeersanalyse is een samenvattend rapport van het onderzoekswerk tot nu toe.

In het rapport wordt globaal aangegeven:

  • de omvang en herkomst en bestemming van verkeersstromen in de Mainportcorridor Zuid;
  • de wijze waarop het verkeer over het wegennet in 2020 wordt afgewikkeld en de knelpunten die dit oplevert (bij het geplande aanbod van infrastructuur);
  • de verkeerskundige effecten van een aantal rekenvarianten m.b.t. tot de A4 Benelux-Klaaswaal en varianten daarop; alsmede de mogelijke baten van veranderingen in reistijd en reiskosten (bij het mogelijke toekomstige aanbod van infrastructuur).

De verkeerskundige analyse is onderdeel van het Informatiepakket t.b.v. de marktverkenning PMZ en is van belang om private partijen (deelnemend aan de marktverkenning of niet) en publieke partijen te informeren over verkeerskundige data met betrekking tot de corridor. Dit rapport wordt binnenkort op de website www.pmz-rws.nl geplaatst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)