CVC neemt 42,5% belang in VolkerWessels

Rotterdam – De Raad van Bestuur van VolkerWessels maakt bekend dat in goed overleg tussen aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Centrale Ondernemingsraad een overeenkomst tot stand is gekomen waarbij CVC Capital Partners 42,5% van de aandelen verwerft van de houdstermaatschappij van aandelen VolkerWessels.
In verband hiermee neemt het aandelenbelang van de familie Wessels in deze houdstermaatschappij af van 90% tot 42,5% en neemt het belang van het management (circa 200 managers) toe van 10% tot 15%.

Vakorganisaties en SER zijn inmiddels ingelicht en er is toestemming gevraagd aan de (Europese) mededingingsautoriteiten. De transactie zal naar verwachting in de loop van mei 2007 worden geëffectueerd.

Uitgangspunt van de transactie is een lange termijnstrategie gericht op (internationale) groei van VolkerWessels met een evenwichtige verdeling van de financiële belangen tussen bestaande en nieuwe aandeelhouders.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV