Aquaduct of brug in de A4 bij Steenbergen?

Den Haag – De gemeente Steenbergen wil een optimalisatie van de kruising met de haven in de A4; niet door een lage brug maar door een aquaduct. Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat heeft begrip voor de wensen van de regio maar extra kosten moeten dan wel door de regio zelf worden gefinancierd.

Inmiddels heeft reeds nader constructief overleg plaatsgehad met de regio. De gemeente Steenbergen ziet mogelijkheden voor een extra bijdrage ter gedeeltelijke financiering van de meerkosten van een aquaduct. Daarnaast heeft de gemeente tijd gevraagd voor een onderzoek naar ruimtelijke ontwikkelingskansen, die een aquaduct kan bieden. Dit kan tevens een aanvullende financieringsbron vormen. Tenslotte zal op verzoek van de regio een marktverkenning plaatsvinden om na te gaan in hoeverre aanbestedingsvoordelen verwacht kunnen worden.

In het standpunt is er nog van uitgegaan dat het ontwerp-tracébesluit nog in de eerste helft van 2007 ter inzage zal worden gelegd. Deze termijn zal door de nu afgesproken marktverkenning naar achteren schuiven, echter zonder dat de met de regio afgesproken datum voor de start van de uitvoering, in 2010, vertraagd wordt. Immers. tegenover het naar achteren in de tijd schuiven van het ontwerp-tracébesluit staat een eerdere marktbenadering.

In de periode tot 1 december 2007 zal het contract met de markt worden voorbereid. De markt zal een aanbieding worden gevraagd, zowel voor een kruising van het water via een lage brug als voor een kruising via een aquaduct. De biedingen vanuit de markt worden begin zomer 2008 verwacht. Dan is bekend of het aquaduct realiseerbaar is. Het resultaat hiervan zal verwerkt worden in het ontwerp-tracébesluit, dat rond 1 oktober 2008 ter inzage zal worden gelegd.

Indien het uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn om het aquaduct te financieren zal de kruising via de lage brug worden gerealiseerd. De regio heeft toegezegd daar dan aan te zullen meewerken.

Zie ook de Tweede Kamerbrief br.274 A4 Steenbergen | 2007-03-30

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat