Aan de slag met de marktverkenning privaat PMZ

Rotterdam – Deze partijen gaan de komende maanden daadwerkelijk aan de slag met de marktverkenning privaat:

  • ARCADIS-concern;
  • Delta Greenway (AM Grondbedrijf, BAM, Haskoning en Siemens);
  • Delta Netwerk (Brisa SA, NV Westerscheldetunnel, VolkerWessels en Nedmobiel);
  • First STEP Partnership (Strukton, TNO en Egis Projects);
  • OVG;
  • TRAffic Partners (ABL2, Ballast Nedam Concessies);
  • Vinci Concessions;

Projectdirectie PMZ heeft de partijen geselecteerd op basis van hun Plan van Aanpak.

De partijen hebben hun visies gegeven op onder andere de corridor als netwerk,
vraaggestuurde mobiliteitsbehoefte, integrale visie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit
(rood, groen en blauw) in de corridor. Maar ook gebruikersinformatie, infrastructuur en
gebruik, beheer en onderhoud, tolexploitatie, vormen van PPS-verband en
beleggerspotentie kwamen aan bod. De Projectdirectie verwacht aan het einde van de marktverkenning dan ook een breed palet van mogelijke oplossingsrichtingen te hebben voor het maken van een definitieve uitvraag.

Op 12 april 2007 is ’s middags een kick-off voor de geselecteerde partijen. Tijdens deze
bijeenkomst geeft Projectdirectie PMZ toelichting op het proces en de werkwijze. Daarnaast worden aanvullende documenten uitgereikt en kunnen de aanwezige partijen vragen stellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)