Investeringen in gastransportnet noodzakelijk

Van der Hoeven maakt investeringen in gasnet voor voorzieningszekerheid mogelijk

Den Haag – De ontwikkelingen in de gasmarkt en de teruglopende productie uit de Nederlandse gasvelden maken investeringen in het gastransportnet ten behoeve van de voorzieningszekerheid in de toekomst noodzakelijk.

Het gastransportnet moet worden versterkt, verbeterd en uitgebreid om het mogelijk
te maken dat gas vanuit diverse bronnen naar de Nederlandse markt kan stromen,
waardoor Nederland een strategisch knooppunt wordt in het Europese gasnet.

De regels voor gastransporttarieven worden veranderd om deze investeringen mogelijk
te maken. Zo wordt het mogelijk om gastransportcontracten te sluiten met langjarig
vaste tarieven. Mede op basis hiervan kan Gasunie investeringen van 1,1 miljard
euro ten behoeve van de voorzieningszekerheid in de toekomst plegen. Als gasaanlanding uit Noorwegen, waarover binnenkort besluiten worden genomen, in Nederland zal plaatsvinden, kan daar nog een investering van 0,7 miljard euro bijkomen.

Dit schrijft minister Van der Hoeven van Economische Zaken mede namens minister Bos
van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regels voor gastransporttarieven zullen worden vastgelegd in de Gaswet
en een ministeriële Regeling tariefstructuren. Uitgangspunt voor de tariefberekening
zijn hierbij, zoals voorgeschreven in Europese regelgeving, de kosten. De nieuwe
regels maken het voor Gasunie mogelijk om de noodzakelijke investeringen ten behoeve
van de voorzieningszekerheid doelmatig en onder economisch verantwoorde voorwaarden
te doen.

De investeringen in de uitbreiding van het transportnet zullen een beperkte verhoging
van de tarieven noodzakelijk maken. Als gevolg van de investering zal een gemiddeld
huishouden voor gastransport vanaf het jaar 2010 ongeveer 4 euro per jaar meer
gaan betalen (0,4 procent van de gasrekening). Ook bedrijven zullen meer gaan
betalen: ongeveer 0,4 tot 0,7 procent van hun totale gasrekening. Daar staat tegenover
dat als gevolg van deze investeringen meer aanbieders van gas op de markt actief
zullen worden zodat er meer keuzevrijheid en concurrentie tussen aanbieders ontstaat,
wat weer een prijsdrukkende werking kan hebben.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
De brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer van 29 maart 2007: Reguleringsmodel gastransport landelijk netbeheerder GTS

Gasunie gaat Nederlands gastransportnet uitbreiden (29-03-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken