Investeringen in Nederlandse en Belgische havens

Brussel, België – Regelmatig worden in de havens die met de Schelde Delta verbonden zijn, investeringsprojecten uitgevoerd. Ook voor de komende jaren staan weer nieuwe projecten op stapel en treden lange termijnprojecten in nieuwe uitvoeringsfasen.

Om hierover duidelijkheid te verschaffen organiseert de NKVK een studiemiddag met als thema:
‘Investeringen in Belgische en Nederlandse havens’

Woensdag 25 april 2007, van 13u30 tot 18u
Fortis Bank, Meir 48 te 2000 Antwerpen.

P.J. Langenberg, Consul-generaal Antwerpen
M. Van Peel, Senator – Schepen Stad Antwerpen
Ph. Charls, Algemeen directeur NKVK
D. Maly, Ingenieur-Directeur, Maatschappij van de Brugse Zeeevaartinrichtingen
D. Engelhaardt, Hoofd Afdeling Infrastructuur & Ruimte, Zeeland Seaports
K. Lamers, Ingenieur-Directeur Technische Dienst, Havenbedrijf Gent GAB
J. Van Camp, Area Head of Corporate Dealing, Fortis Bank
I. Koeklenberg, Hoofd Ingenieur-Directeur, Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen
Ph. Prijs, Economische Dienst, Port de Liège
J. Allaert, Commercieel Manager, Port of Oostende

Het betreft uiteraard niet alleen de zogenaamde mega-investeringen. Er zijn ook talloze investeringsprojecten, waarvoor ook kleinere ondernemers in aanmerking komen. Woordvoerders van de verschillende havens zullen toelichting verstrekken bij hun toekomstige bouw- en infrastructuurprojecten.

Herhaaldelijk blijkt immers dat geïnteresseerde ondernemers niet, of veel te laat, van voorgenomen investeringen op de hoogte gebracht worden. Met deze bijeenkomst hopen we ondernemers tijdig te informeren over toekomstige projecten.

De inleiders zullen aangeven op welke wijze men in contact kan komen met dediverse beslissingsnemers en welke procedures bij het maken van offertesin acht genomen dienen te worden.

13.30 uur: Ontvangst
13.45 uur: Verwelkoming door Philip Charls, algemeen directeur NKVK
13:50 uur: Opening door de heer P.J. Langenberg, consul-generaal te Antwerpen
13:55 uur: Marc Van Peel, Senator, Schepen Stad Antwerpen
14.15 uur: Ir. D. Maly, Directeur-Ingenieur, Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen.
14.45 uur: D. Engelhaardt, Hoofd Afdeling Infrastructuur & Ruimte, Zeeland Seaports
15.15 uur: Ir. K. Lamers, Ingenieur-directeur Technische Dienst, Havenbedrijf Gent GAB
15.45 uur: Pauze.
16.00 uur: J. Van Camp, Area Head of Corporate Dealing, Fortis Bank
16.30 uur: Ir. I. Koeklenberg, Hoofd Ingenieur-Directeur, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.
17.00 uur: Ph. Prijs, Economisch dienst, Port de Liège
17.30 uur: J. Allaert, Commercieel Manager, Port of Oostende
18.00 uur: Vragen en discussie.
Afscheidsdrink aangeboden door Fortis Bank

Deze bijeenkomst is van belang voor zowel grote als voor middelgrote en kleine bedrijven die in de bouwwereld actief zijn zoals aannemers, architecten, technische installatiebedrijven, ingenieursbureaus… Ook de financiële wereld doet er goed aan zich te laten informeren over de op stapel staande projecten, aangezien steeds vaker een beroep gedaan wordt op private medefinanciering.

Niet-leden: 225 euro
Business Members en leden Beluned: 150 euro
Executive Members: 100 euro
Alle prijzen zijn exclusief BTW, inclusief documentatiemateriaal en consumpties

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door middel van het aanmeldingsformulier. U vindt deze op onze website http://www.nkvk.be. Gelieve dit in te vullen en door te faxen naar het nummer +32 (0)2/218 78 21.