DHV verdubbelt winst, boekt flinke omzetstijging 2006

  • Netto-omzet stijgt met 17% naar 351,6 miljoen euro
  • Toegevoegde waarde stijgt met 18% naar 229,0 miljoen euro
  • Nettoresultaat stijgt met 97% naar 7,3 miljoen euro
  • Operationele marge op toegevoegde waarde verbetert naar 4,9% (2005: 2,7%)
  • Omzetverhouding Nederland-buitenland naar 52-48% (2005: 57-43%)

Amersfoort – DHV heeft in 2006 aanzienlijke stappen gezet in het realiseren van zijn langetermijndoelstellingen. De markt heeft zich positief ontwikkeld, waarbij klanten in toenemende mate weer selecteren op kwaliteit. Door scherper in te spelen op de markt en door kostenbesparingen, zijn hogere bezettingsgraden gerealiseerd. Daarmee is de omzet met 17% toegenomen naar 351,6 miljoen euro en is de operationele marge op toegevoegde waarde verbeterd naar 4,9%.

De omzetverdeling Nederland-buitenland ligt in de lijn van de doelstelling om 60% van de omzet in 2009 buiten Nederland te realiseren.

De consolidatie van DHV’s Zuid-Afrikaanse dochter SSI draagt flink bij aan de omzetstijging. De overige stijging is met name te danken aan de sterke autonome groei van de business groups Ruimte & Mobiliteit en Aviation. De regio’s Noord-Amerika en Azië groeiden conform verwachting, evenals de business groups Bouw & Industrie en Water. De omzet van de regio Europa bleef achter bij de verwachtingen.

Nederland als belangrijkste thuismarkt realiseerde een forse, autonome groei. Vooral de markten voor mobiliteit, water, ruimtelijke ontwikkeling en milieu deden het goed.

Als speler in het publiek-private spectrum, realiseerde DHV 35% van zijn omzet in projecten voor de overheid; 31% voor industrie en zakelijke dienstverlening; 23% voor nutsbedrijven en semi-overheden; en 11% van de omzet kwam uit projecten voor internationale financiers.

In 2006 is veel aandacht uitgegaan naar het beter benutten van marktkansen door meer synergie te creëren tussen de diverse bedrijfsonderdelen:

  • Zeer succesvol was de synergie op het gebied van luchthavens. In zuidelijk Afrika wisten DHV-dochters NACO en SSI samen een groot aantal luchthavenopdrachten te verwerven, waaronder Johannesburg. Door bundeling van kennis op het gebied van verkeer en luchthavens werd door DHV en NACO de opdracht gewonnen voor een vliegveld in Abu Dhabi. NACO en strategisch partner Delcan (40% DHV) hebben een belang genomen in het Amerikaanse Innova Aviation Consulting om hun positie op het gebied van luchtvaartconsultancy te versterken;
  • DHV en Temid (100% DHV) zagen positieve ontwikkelingen op de markt van spoorwegen en stations. Zo werd de opdracht verkregen voor de engineeringactiviteiten voor de nieuwe OV-terminal bij station Breda;
  • Voor grote infrastructurele projecten heeft DHV zijn positie versterkt, onder andere door ondersteuning van Rijkswaterstaat (RWS) bij de voorbereiding en aanbesteding van de aanleg van de Tweede Coentunnel. De integrale gezamenlijke aanpak is gericht op het delen van kennis. Dit leverde DHV begin 2006 de status van preferred supplier bij RWS op;
  • Door de combinatie van techniek, financieringskennis en management voor grootschalige projecten is in Taiwan een groot waterproject gewonnen waarbij DHV de komende 15 jaar verantwoordelijk is voor de levering van drink- en industriewater aan Kaohsiung, Taiwan’s tweede stad;
  • DSM Chemelot en DHV sloten in 2006 een meerjarig contract voor het parkmanagement van het industrieel complex in Geleen. DHV realiseerde hiermee een belangrijke versterking van zijn positie in de markt voor assetmanagement.

Vooruitzichten 2007
In 2007 wordt een omzetgroei verwacht van tenminste 10% en een verdere verbetering van de operationele marge. DHV houdt vast aan het concept Local Delivery of Global Solutions: lokale aanwezigheid in de belangrijkste markten om de toonaangevende kennis van het bedrijf daar beschikbaar te maken waar de klant het vraagt.

De ontwikkelingen van de wereldeconomie hebben een gunstige uitstraling op DHV waarbij met name thema’s als veiligheid, klimaatverandering en de toegenomen aandacht voor milieu en duurzaamheid passen in de kracht en reputatie van DHV.

De verwachte bedrijfsgroei zal ook leiden tot een groei van het personeelsbestand.

DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt op het gebied van mobiliteit, water, bouw en industrie, ruimtelijke inrichting en milieu, luchthavens. Onze missie is het verlenen van multidisciplinaire diensten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving, in een hechte relatie met klanten, medewerkers, partners en aandeelhouders, gebaseerd op wederzijdse loyaliteit.

DHV is met ruim 4.000 medewerkers actief in zo’n 50 landen wereldwijd via een netwerk van vestigingen in bijna 30 landen. De netto-omzet 2006 is 351,6 miljoen euro. Kijk voor meer informatie op www.dhv.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV