Voortgang marktverkenning Publiek PMZ

Rotterdam – Voor de publieke marktverkenning hebben medewerkers van Projectdirectie PMZ
gesprekken gevoerd met de betrokken overheden. Daarbij is veel aandacht
besteed aan toelichting op PMZ en het besluit van de minister over de scope en
het vervolg van het project. Ook de vragen, die de projectorganisatie eind oktober 2006 aan de
overheden hebben voorgelegd, zijn aan de orde gekomen.

Veel toelichting was
nodig omdat PMZ niet een "standaard" MIT-aanlegproject voor nieuwe infra is,
maar een bereikbaarheidsproject in een corridor, waarbij ook kansen voor
verbetering van de leefbaarheid en leefomgeving worden meegenomen. Dat vraagt
een geheel andere manier van kijken en benaderen en dat blijkt lastig voor
mensen die niet dagelijks met PMZ te maken hebben.

Alle overheden hebben toegezegd dat zij de gestelde vragen gaan beantwoorden.
Inmiddels heeft men initiatieven genomen om gezamenlijk vanuit de regio’s een
(bestuurlijk) gedragen antwoord te geven.

Streven is de uitkomsten van de publieke marktverkenning begin april 2007 bekend te
hebben, op het moment dat de private partijen starten met de marktverkenning
privaat. De private partijen kunnen de geïnventariseerde kansen en visies – met
draagvlak vanuit de overheden – dan meenemen om hun businesscase vorm te
geven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)