Boskalis: 2006 topjaar, 2007 voortgaande groei

Hoofdpunten 2006

  • Recordomzet € 1.354 miljoen (+ 17%), recordwinst € 116,6 miljoen (+86%)
  • Verdere stijging orderportefeuille tot ruim € 2,5 miljard
  • Hogere vlootbezetting, gestegen marges
  • Winst per aandeel € 4,08, dividend per aandeel € 2,04

Vooruitzichten

  • 2007: stijgende omzet, goede materieelbezetting, goede marges
  • Investeringen op een hoog niveau

Papendrecht – Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft in 2006 een nettowinst behaald van € 116,6 miljoen, 86% meer dan in 2005. Het afgelopen jaar werd afgesloten met een 17% hogere recordomzet van € 1.354 miljoen. Boskalis continueerde zijn beleid van selectief aannemen en profiteerde van zowel de marktgroei in de meer traditionele marktgebieden, zoals Europa, het Midden-Oosten en Australië/Azië, als van kansen in opkomende markten zoals Brazilië, Rusland, India en China. De orderportefeuille bereikte een nieuw historisch hoogtepunt van ruim € 2,5 miljard.

Peter Berdowski, bestuursvoorzitter van Boskalis:
"We hebben een uitstekend jaar achter de rug, en ook de verwachtingen voor de komende jaren zijn goed. Onze schepen zijn bijna volledig bezet en we richten ons op brede marktspreiding en goede marges. De uitdaging is nu de krenten uit de pap te halen."

Positieve marktontwikkelingen in 2006
Het werkvolume op de internationale baggermarkt heeft een niet eerder vertoonde hoogte bereikt, met veel omvangrijke projecten in de pijplijn. De onderneming voert een beleid van brede marktspreiding, waarbij zowel bestaande als nieuwe markten worden bewerkt. Nog meer dan voorheen maakt Boskalis daarbij bewuste keuzes ten aanzien van de inzet van mens en materieel. Dit selectieve aannemingsbeleid heeft ook in 2006 goede resultaten opgeleverd.

De hoge marktvraag doet zich vooral voor in de energie- en grondstofgedreven markten. Zowel in de kernactiviteit baggeren en grondverzet als door de partners Archirodon en Lamnalco werd een forse stroom nieuwe opdrachten geboekt. Door het selectieve aannemingsbeleid kon daarbij goed worden ingespeeld op aantrekkelijke kansen in het Midden-Oosten en Australië en nieuwe ontwikkelingen in Brazilië, Rusland, India en China.

Maar ook voor Europa zijn de vooruitzichten goed. Diverse uitbreidingen van containerhavens zijn in voorbereiding, vooral in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Spanje. Van deze projecten wordt de komende jaren veel werk verwacht.

Dividend
Aan de op 9 mei 2007 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om conform het dividendbeleid een dividend uit te keren van € 2,04 per aandeel (pay-out 50%), uit te keren in contanten. Het dividend zal vanaf 21 mei 2007 betaalbaar zijn.

Vooruitzichten voor het komende jaar
Voor 2007 wordt een verder stijgende omzet verwacht en opnieuw een goede bezetting van het materieel. Daarbij zal in het algemeen van goede marges sprake zijn. Een concrete uitspraak over de resultatenverwachting voor 2007 kan nog niet worden gedaan.
De investeringsactiviteiten zullen zich op een hoog niveau bevinden. Zij zijn vooral gericht op versnelde vergroting van hopper- en cuttercapaciteit om in te spelen op de groeiende marktvraag.

Aandelensplitsing
Naar aanleiding van de ruime verdubbeling van de aandelenkoers van Boskalis in de afgelopen twee jaar zal, ter bevordering van de handel in het aandeel, aan de op 9 mei 2007 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om de aandelen Boskalis te splitsen in de verhouding 1:3.

Het volledige persbericht inclusief de cijfers

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 8.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv