Nautisch jaarverslag Rotterdam

VEILIG 2006, WEL MEER ‘BLIKSCHADE’ IN HAVENBEKKENS

Rotterdam – Het jaar 2006 is zeer veilig verlopen in de haven van Rotterdam. Wel nam het aantal ongelukjes (categorie: blikschade) in de havenbekkens toe ten opzichte van 2005, maar dat jaar staat te boek als ‘een onwaarschijnlijk veilig jaar’. Daar ten opzichte van de overige jaren toch sprake was van minder incidenten, is havenmeester Jaap Lems tevreden over de veiligheid en orde in de haven van 2006. Hij heeft de veiligheidsnorm van de haven voor de vierde achtereenvolgende maal naar beneden bijgesteld; van 132 naar 121 incidenten. Vorig jaar noteerde het Havenbedrijf 119 nautische ongevallen op ongeveer één miljoen scheepvaartbewegingen. Er arriveerden in de Rotterdamse regio 36.033 zeeschepen en 130./150.000 binnenvaartschepen.

Havenmeester Jaap Lems maakte dit bekend tijdens de presentatie van de nautische resultaten van de haven van Rotterdam in 2006. Dat gebeurde op dinsdagmorgen 13 maart 2007 in zijn ‘hut’ van het World Port Center 2006.

De tien patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf kwamen in 2006 451 maal in actie vanwege incidenten: 132 maal bij brand; 113 keer voor het redden van drenkelingen, om opvarenden te redden uit benarde situaties of om gewonden dan wel zieken over te brengen naar ambulances. 60 maal was er sprake van het indammen van waterverontreiniging. Het aantal geregistreerde morsingen ligt in 2006 lager (284) dan in het jaar daarvoor (334). Officieel kwam 51 m3 vloeistofverontreiniging in het water terecht. Daarvan is 80 procent geruimd. Ter vergelijking: bij de ‘aandrijving’ van de CNA CGM Claudel met steiger 2 van de Maasvlakte Olie Terminal op 18 januari 2007 belandde 800 ton olie in het water.

Tijdens de presentatie maakte de heer Lems verder bekend dat het aantal zeeschepen in de regio Rotterdam verder toenam; van 34.954 naar 36.033. Hij relativeerde de toename doordat de waterruimte voor de scheepvaart steeds meer onder druk komt te staan. Het wordt steeds moeilijker om ruimte voor boeifaciliteiten, openbare wacht- en ligplaatsen voor de binnenvaart te vinden. Dit komt door de toename van de vraag naar woningen en kantoren in de omgeving van de haven en door de uitbreiding van haventerreinen.

Binnenvaarttankers
Een aantal incidenten met binnenvaarttankers in andere havens is voor de havenmeester aanleiding geweest om de inspectiedruk op te voeren. Zo inspecteert het HbR nu steevast de schoonmaakwerkzaamheden aan boord van dit soort schepen. Dat geldt ook voor binnenvaarttankers die ligplaats hebben genomen buiten de speciale petroleumhavenbekkens. Uit onderzoek van het HbR aan boord van tankschepen met eetbare oliën is gebleken dat in de tanks na lossing koolmonoxide kan ontstaan. "Extra voorlichting is nodig, omdat over dit gevaar weinig bekend is", aldus de havenmeester.

Ondanks de grotere verkeersdrukte en meer sleepdienstverrichtingen met minder sleepboten nam de dynamische turn-aroundtime – een indicator voor de afhandelingssnelheid van het scheepvaartverkeer – met vijf minuten af tot vier uur en 29 minuten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)