Sleephopperzuiger W.D. Fairway niet inzetbaar in 2007

Papendrecht- In vervolg op de berichtgeving van 8 maart 2007 inzake de aanvaring van sleephopperzuiger W.D. Fairway door containerschip MSC Joanna, maakt Koninklijke Boskalis Westminster nv bekend dat de schade aan de W.D. Fairway aanzienlijk is en dat het schip voor de rest van 2007 niet meer inzetbaar zal zijn. Boskalis is verzekerd voor de schade aan het schip.

Ten gevolge van de uitval van de W.D. Fairway zal de omzetderving voor de rest van 2007
circa € 25-30 miljoen bedragen (circa 2% van de groepsomzet). Het nadelige effect op het resultaat voor belastingen (EBIT) over 2007 zal per saldo circa € 5-7 miljoen zijn. Boskalis verwacht geen verdere schade uit hoofde van lopende contracten en verplichtingen.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een
leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van
Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in
water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in
Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector
voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het
Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft
de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa
50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in
partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Sleephopperzuiger Boskalis aangevaren

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv