Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort

  • Omzet steeg met 24% naar EUR 1.434 miljoen
  • Nettowinst nam toe met 42% tot EUR 141 miljoen
  • Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) 47% hoger op EUR 212 miljoen
  • Alle divisies droegen bij aan de resultaatverbetering
  • Zeer goed gevulde orderportefeuille aan het begin van 2007
  • Voorgesteld wordt het dividend voor 2006 te verhogen tot EUR 0,83 per (certificaat van) aandeel (2005: EUR 0,60)

Leidschendam – Ir. K.S. Wester, President-Directeur van Fugro N.V.: “Voor Fugro is het afgelopen boekjaar alleszins succesvol verlopen. Gesteund door de goede marktomstandigheden is opnieuw een record in omzet en nettowinst behaald.

De sterke autonome groei toont de flexibiliteit van Fugro aan om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen.

Het aantal medewerkers werd in 2006 met zo’n 1.300 uitgebreid tot bijna 10.000, mede door strategisch belangrijke acquisities. Op basis van een zeer goed gevulde opdrachtenportefeuille zet ik voor 2007 in op een voortgaande groei in omzet en resultaat en onder de huidige marktomstandigheden streven wij voor de komende periode naar ten minste handhaving van een nettowinstmarge van rond 10%.”

Het complete persbericht en het complete jaarverslag vindt op op www.fugro.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Fugro N.V.