Verdere groei Strukton in 2006

 • Omzet stijgt met 15%; groei in alle markten
 • Kwaliteit van de winst onveranderd goed: return on sales van 3,2%
 • Versterking marktpositie door acquisities
 • Twee PPS-projecten in exploitatie genomen

Maarssen – Strukton, full-serviceprovider voor infrastructuur en
accommodatieoplossingen, realiseerde in 2006 een netto omzet van EUR 955
miljoen, een toename met 15% ten opzichte van 2005 (EUR 827 miljoen). Deze
stijging is vooral toe te schrijven aan acquisities.

Strukton realiseerde opnieuw groei vrijwel in alle markten. De onderneming heeft haar
afhankelijkheid van de wisselvalige bouw(projecten)markt verder verminderd en een
goede voortgang gemaakt in de accentverschuiving naar servicegerelateerde activiteiten.
Het aandeel niet-projectgebonden inkomsten is toegenomen tot 25,8%.

Het operationeel resultaat over 2006 bedroeg EUR 58,3 miljoen. Dit resultaat viel lager uit
dan 2005 (EUR 74,8 miljoen) waarin een aantal forse incidentele baten meetelden. Het
nettoresultaat kwam uit op EUR 31,0 miljoen (2005: EUR 38,4 miljoen). Dit ligt met een
return on sales van 3,2% boven het branchegemiddelde.

Overnames versterken de basis van Strukton
In lijn met de strategie zijn in 2006 enkele overnames gedaan die de positie van Strukton
op belangrijke punten hebben versterkt. Dit is gebeurd vanuit de visie dat de marktvraag
in toenemende mate complexer en meer multidisciplinair wordt. Zo is met de acquisitie van WorkSphere, medio 2006, kennis en kunde van ontwerp, realisatie en onderhoud van
installaties toegevoegd. Met de aankoop van Reef Infra, een bedrijf dat actief is in de
grond- en wegenbouw, is het werkveld Civiele Infra versterkt, waardoor integrale
infrastructuurprojecten zelfstandig kunnen worden aangeboden.

Strukton Railinfra heeft haar Europese groeistrategie verder ingevuld door haar positie in
Scandinavië verder te versterken met de verwerving van een belang van 65% in het Noorse Jernebaneservice AS en de overname van het resterende belang in het Zweedse Svenks
Banproduktion AB. Daarnaast heeft Strukton Railinfra systeemintegratie in rollend
materieel toegevoegd als kernactiviteit met veel internationale potentie.

Vooruitzichten
Strukton beschikt over voldoende financiële ruimte en soliditeit om haar groeistrategie
verder voort te zetten.
De orderportefeuille bedroeg ultimo 2006 meer dan EUR 1 miljard (2005: EUR 825 miljoen).
Deze portefeuille is potentieel van goede kwaliteit en biedt Strukton een goed perspectief
op verdere omzetgroei. Ook is Strukton in de race voor alle vijf lopende PPSaanbiedingstrajecten
in Nederland. De kosten in deze biedingstrajecten zijn hoog en zullen
van invloed zijn op het resultaat over 2007.

Gang van zaken per activiteit
Strukton Integrale Projecten richt zich op de groeiende markt voor innovatieve en
integrale oplossingen die uitgaan van de totale levenscyclus van een project.
Medio 2006 nam Strukton met het Montaigne Lyceum het eerste PPS-accommodatieproject
in exploitatie. Daarnaast kon de eerste fase van het project Afvalwater Haagse Regio in de
Harnaschpolder in gebruik worden genomen, de eerste afvalwaterzuiveringsinstallatie in
Nederland die tot stand is gekomen als PPS-project.
Tevens is eind 2006 het contract ondertekend voor de renovatie, financiering en
herinrichting van het Ministerie van Financiën in Den Haag (66.000 m²) inclusief het
gebouwenbeheer en technisch en bouwkundig onderhoud voor een periode van
vijfentwintig jaar. Deze opdracht is verworven door Safire BV, een consortium waarin
Strukton een leidende rol heeft.

Strukton Railinfra boekte in 2006 een lagere omzet. Het resultaat was goed, zeker als het
effect van de hoge bezettingsgraad in 2005 als gevolg van een aantal grote
nieuwbouwprojecten in aanmerking wordt genomen. Ook presteerde de onderneming
goed als het gaat om kwaliteit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit prestatie-indicatoren zoals
beschikbaarheid en functiehersteltijden.

Voor Civiele Infra was 2006 zowel wat betreft omzet als resultaat een recordjaar.
De orderportefeuille was gevuld met kwalitatief goede en meerjarige werken (waaronder
de A73-tunnel bij Roermond-Swalmen en het Metrostation van de Noord/Zuidlijn onder het
Centraal Station in Amsterdam). Daarnaast leverde het in 2006 geacquireerde Reef Infra
direct een positieve bijdrage aan het operationele resultaat.

Bouw & Vastgoed heeft een teleurstellend jaar achter de rug, ondanks een sterke
omzetgroei en een duidelijke verbetering van de portefeuille. Dit bedrijf werd onder meer
geconfronteerd met sterk stijgende inkoopprijzen die niet konden worden doorberekend.
Mede hierdoor werden enkele werken met een negatief resultaat afgerond.
Het in juli 2006 overgenomen WorkSphere (technisch beheer en installatiemanagement)
droeg direct bij aan de resultaten en presteerde licht boven verwachting. De omzet van
WorkSphere bestaat voor het overgrote deel uit servicecontracten in langdurige
klantrelaties en meerjarige onderhoudscontracten. Daarnaast worden voor bestaande
klanten nieuwbouwprojecten en grote renovaties gerealiseerd. WorkSphere is inmiddels
betrokken bij alle PPS-aanbiedingen van Strukton op het gebied van
accommodatieprojecten.

Servica Facilitair heeft in 2006 veel geïnvesteerd om een vooraanstaande rol te kunnen
spelen in de snelgroeiende markt voor facility management. Met activiteiten als
vastgoedbeheer, facility beheer, maincontracting en kritische operaties richt de
onderneming zich met name op gebruikers en eigenaren in de sectoren zakelijke en
financiële dienstverlening, overheid, educatie, zorg en transport.

Het jaarverslag 2006 is op www.strukton.nl

Strukton is een onderneming die bestaat uit bedrijven die actief zijn als full-serviceprovider
voor infrastructuur en accommodatieoplossingen. De activiteiten van Strukton zijn
georganiseerd naar zes werkvelden:

 • PPS-concessieprojecten: integrale contractvormen zoals DBFM(O) (Design, Build,
  Finance, Maintain and Operate);
 • Strukton Railinfra: Europese full-serviceprovider van railsystemen (onderhoud,
  vernieuwing en nieuwbouw);
 • Civiele Infra: ontwikkeling, ontwerp, realisatie en onderhoud van civiele
  infrastructurele projecten;
 • Bouw & Vastgoed: ontwikkeling, realisatie en onderhoud van vastgoed;
 • Service, beheer, onderhoud, renovaties en nieuwbouw van gebouwgebonden
  technische installaties: full-serviceprovider van ‘hard services’
 • Vastgoedbeheer en facilitymanagement: full-serviceprovider vastgoed
  CC/YE

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv