Eric Janse de Jonge wordt bestuurslid Connekt

Delft – Dr. E.J. Janse de Jonge treedt per 7 maart aan als bestuurlid van Connekt, het innovatienetwerk van verkeer en vervoer. Connekt is zeer verheugd met de komst van Eric Janse de Jonge in het bestuur. Niet alleen vanwege zijn politieke ervaring als gedeputeerde, maar ook vanwege zijn expertise op het gebied van mobiliteit in Nederland.

Vanaf mei 2002 is Janse de Jonge gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant waarin hij allereerst de portefeuille Ruimtelijke Ordening behartigde en vanaf 2003 verantwoordelijk is voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Met deze portefeuille heeft hij als taak de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op alle wegen in Brabant te verbeteren.

Naast zijn functie als gedeputeerde is Eric Janse de Jonge ook actief als lid van de commissie Nouwen die de minister adviseert over beprijzing en van de commissie Laan, de adviesraad voor verkeersinformatie.

Met de komst van Janse de Jonge krijgt Connekt niet alleen betere verbindingen met de mobiliteitsuitdagingen op regionaal niveau maar ook met beleidsinitiatieven op nationaal niveau.

Connekt
Connekt is een internationaal gericht netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, dat partijen verbindt en informatie verspreidt om te komen tot duurzame en betrouwbare mobiliteit hetgeen bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van Nederland. Het vroegtijdig signaleren van kansen en combinaties op de volgende thema’s gebeurt op een open en onafhankelijke wijze:

Bereikbaarheid Mainports en Logistiek: het waarborgen, door duurzame oplossingen, van de landzijdige bereikbaarheid van een mainport;
ICT in Mobiliteit; ICT als hét vehikel van het intelligent gebruik van bestaande en nieuwe infrastructuur;
Stedelijke Bereikbaarheid en Ruimtelijke Ordening; hoogwaardige duurzame bereikbaarheid van de stedelijke gebieden, het nastreven door middel van slim management van verkeers- en vervoerstromen, door samenwerking, zowel publiekpubliek (coöperatief verkeersmanagement) als publiekprivaat en door vormen van beprijzing om de stedelijke bereikbaarheid te kunnen reguleren en daarmee de stedelijke leefbaarheid te beschermen.

De activiteiten van Connekt, waaronder die van ITS Nederland, zorgen ook internationaal voor verbinding in mobiliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt