Voortgang marktverkenning privaat PMZ

Rotterdam – Op maandag 5 februari 2007 is Project Mainportcorridor Zuid gestart met een private marktverkenning. Voor de selectieprocedure moesten partijen die interesse hebben zich uiterlijk 23 februari 2007 laten registreren bij Projectdirectie PMZ. 9 partijen hebben hieraan gehoor gegeven. Deze partijen zijn divers in hun samenstelling bijvoorbeeld Nederlandse en internationale bedrijven soms individueel en soms in consortiumverband. Onder hen zijn grote aannemers, tolexploitatiemaatschappijen, general contractors, projectontwikkelaars en ICT/Dynamisch Verkeersmanagement aanbieders.

De partijen voldoen allemaal aan de door Projectdirectie PMZ gestelde minimumeisen en zij gaan nu aan de slag met een Plan van Aanpak, dat ze – uiterlijk op 16 maart 2007 – inleveren bij Projectdirectie PMZ. De volledige procedure wordt nauwkeurig beschreven in de Call for Expressions of Interest (CEI) in de Informatiemap van PMZ

Vragen die de partijen nog hebben over de procedure en de wijze van beoordelen kunnen uiterlijk 2 maart 2007 worden ingediend. Enkele partijen hebben in de registratiefase al vragen gesteld. Een voorbeeld is: ‘Mag je gedurende de marktverkenning een samenwerking aangaan met andere partijen, bijvoorbeeld door met hen een consortium te vormen respectievelijk deze aan het consortium toe te laten treden?’. Het antwoord is: ‘Ja, dat mag want PMZ stimuleert de integrale benadering van het vraagstuk.’ Overige Vragen over Marktverkenning PMZ vindt u op de website van PMZ

Indien partijen dit wensen kunnen ze tot 16 maart 2007 terecht bij Projectdirectie PMZ voor nadere toelichting over het project voor het opstellen van het Plan van Aanpak. Projectdirectie PMZ selecteert geregistreerde partijen op de kwaliteit van het in te leveren Plan van Aanpak. De criteria staan opgenomen in de CEI. Uiterlijk 6 april 2007 worden de geselecteerde partijen bekend gemaakt. Deze partijen dienen aan het eind van de marktverkenning een rapportage op te leveren met hun bevindingen, en deze te presenteren tijdens een eindcongres met publieke en private partijen.

Projectdirectie PMZ zal de resultaten van de marktverkenning vervolgens gebruiken als bijdrage voor het bepalen van een eventuele uitvraag. Projectdirectie PMZ zal de rapportages in principe openbaar maken, onder meer op de website van PMZ.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)