Routeontwerp A4 komt met concept-Routevise

Rotterdam – Voor de A4 (inclusief de nu ontbrekende delen) heeft het project Routeontwerp A4 een ruimtelijke toekomstvisie opgesteld onder de titel ‘De deltaroute, visie routeontwerp A4’. Het document is samengesteld aan de hand van voornemens en wensbeelden van omgevingspartijen en Rijkswaterstaat zelf. De ruimtelijke visie Deltaroute is vooralsnog een levend document. Op dit moment wordt de concept-Routevisie uitgewerkt en geïmplementeerd binnen Rijkswaterstaat en daarbuiten.

Voor het wegprofiel in engere zin worden op dit moment standaard-richtlijnen (Architectonische Specificaties) ontwikkeld.

Met de omgevingspartijen wordt gewerkt aan ruimtelijke uitwerkingslocaties (Parels) zoals de Brabantse Wal, de passage van de A4 door Bergen op Zoom en Woensdrecht. Maar ook in andere gebieden wordt ruimtelijk de vinger stevig aan de pols gehouden.
Ondanks de concept-status geeft de visie een doorkijk naar een ruimtelijke toekomst voor het gebied A4. Want dat de wegverbinding méér is dan een lijn, is één van de voornaamste conclusies in dit document. Daarvoor is de ruimtelijke interactie tussen weg en omgeving te evident.

Projectdirectie PMZ gaat na op welke wijze dit gedachtegoed in Project Mainportcorridor Zuid past. Deze concept-Routevisie wordt onder de aandacht van de aan de marktverkenning deelnemende private partijen gebracht. Wij hebben het document ‘Ruimtelijke visie voor de A4, de Deltaroute’ op www.pmz-rws.nl geplaatst. Vanwege de grootte is het document in 10 delen opgesplitst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)