500 mln voor verbetering bereikbaarheid Utrecht

Regio Utrecht investeert in Draaischijf van Nederland

Utrecht – De regio Utrecht legt tot 2020 maximaal 500 miljoen euro op de plank om de bereikbaarheid van het centrum van Nederland te verbeteren. Het is voor het eerst dat de regionale overheden samen met het rijk investeren in een collectief pakket met maatregelen om Utrecht als Draaischijf van Nederland beter toegankelijk te maken voor het verkeer en vervoer. In totaal is hiermee maximaal 3,1 miljard euro aan extra geld gemoeid.

Dit is de belangrijkste uitkomst van een financieel akkoord dat op 28 februari 2007 is afgesloten tussen de provincie Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht, gemeenten Hilversum, Utrecht en Amersfoort en de gewesten Eemland en Gooi- en Vechtstreek. De regionale cofinanciering is een uitwerking van afspraken die in november 2006 zijn gemaakt met het rijk. In deze aanvullende overeenkomst is vastgelegd hoe de regionale partijen omgaan met de bijdragen aan de bereikbaarheidsmaatregelen. De maximale investeringslasten worden als volgt verdeeld: provincie Utrecht 185 miljoen euro, Bestuur Regio Utrecht 180 miljoen euro, gemeente Utrecht 95 miljoen euro, gemeente Amersfoort 20 miljoen euro, overige partijen elk 5 miljoen euro.

Ring en Driehoek Utrecht
Deze gezamenlijke financiële inspanningsverplichting richt zich op extra investeringen in de Ring rondom Utrecht, evenals de Driehoek tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum (A1, A27 en A28). Voor de Ring en Driehoek worden vanaf medio 2007 twee gebiedsgerichte pakketstudies uitgevoerd. In deze pakketten komen maatregelen voor méér doorstroom op de rijkswegen en de regionale wegen, maar ook voor de verbetering van het openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en fietsnetwerken. De nieuwe maatregelen op de rijkswegen worden vanaf 2014 uitgevoerd. Projecten voor het wegennet van de provincie Utrecht en de gemeenten worden zoveel mogelijk al eerder doorgevoerd. Ook de verbetering van het openbaar vervoer en de nieuwe investeringen in de fietspaden gaan voor 2014 van start.

Zodra de pakketstudies voor de Ring en de Driehoek Utrecht vanaf 2008 gereed komen, nemen de regionale partijen een uitgewerkt financieringsbesluit. De bestuurlijke samenwerking en regie vindt plaats in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). De gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht zijn verantwoordelijk voor het werk aan de Ring. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de pakketstudie Driehoek A1/A27/A28. De coördinatie van de twee pakketstudies ligt bij de provincie Utrecht.

Bestuurlijk vervolg
Het regionale akkoord over de cofinanciering komt nog aan de orde in de bestuurlijk achterban van alle genoemde partijen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Rijk en regio tekenen voor bereikbaar Utrecht (14-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht