EIB Bouwconjunctuur januari 2007

Regen en storm zorgen voor problemen op de bouwplaats

Amsterdam – Eind januari 2007 wordt door één op de vijf bouwbedrijven het onstuimige, natte weer van die maand als belangrijkste stagnatieoorzaak genoemd. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw werd 15% van de bedrijven door het weer gehinderd bij de voortgang van de werkzaamheden; in de grond-, water- en wegenbouw geldt dit voor ruim eenderde van de bedrijven; in de wegenbouw zelfs voor bijna de helft van de bedrijven.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting over de maand januari 2007.

Als tweede belangrijke stagnatieoorzaak wordt een tekort aan personeel gemeld. Vergeleken met vorige maand is het aandeel bedrijven dat hier melding van maakt gestegen van 5 tot 7%. In de gww was de stijging het sterkst; hier kende het percentage bedrijven dat personeelstekort als reden van stagnatie opgeeft in januari 2007 een ruime verdubbeling ten opzichte van december 2006 (van 4% toen tot 9% nu).

De omvang van de orderportefeuille in de gww is eind januari 2007 met 0,2 maand verder gegroeid en komt nu uit op 7 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de b&u met 0,1 maand is toegenomen tot 8,7 maanden. Deze toename komt geheel voor rekening van de deelsector woningbouw waar de orderportefeuille groeide (+0,2 maand); in de utiliteitsbouw kromp de orderportefeuille (-0,1 maand). Voor de totale bouwnijverheid bleef het niveau van de orderportefeuille in januari 2007 gelijk aan dat van vorige maand: 8,3 maanden.

Driekwart van de bedrijven vindt de werkvoorraad normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat dit als groot beoordeelt (18%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (8%).

In de b&u verwacht bijna een kwart van de bouwbedrijven dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. Slechts 2% van de bedrijven in deze sector denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww denkt 21% van de bedrijven dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal toenemen. Ook hier zijn er nauwelijks bedrijven die verwachten dat zij personeel moeten laten gaan (1%); in de wegenbouw is er zelfs geen enkel bedrijf die dit voorspelt.

Iets meer dan tweederde van de bedrijven in de b&u verwacht een stijging van de afzetprijzen. In de gww geldt dit voor ruim eenderde van de bedrijven. Geen enkel bouwbedrijf verwacht de komende periode een daling van de prijzen.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.