Private Marktverkenning Project Mainportcorridor Zuid

Rotterdam – Op maandag 5 februari 2007 is Project Mainportcorridor Zuid gestart met een private marktverkenning.

Startpunt van de marktverkenning is de scope die de minister van Verkeer & Waterstaat in september 2006 voor PMZ heeft geformuleerd: De ontwikkeling van de A4 als doorstroomroute, vooral voor vrachtverkeer, staat centraal. De aanleg van de ontbrekende schakel van de A4 door de Hoeksche Waard (de A4-Zuid) behoort tot de mogelijkheden, mits privaat bekostigd en maatschappelijk nuttig. De minister zet voor de ontwikkeling van de A4-corridor in op een innovatieve vorm van publiek-private samenwerking.

Doel van de marktverkenning van PMZ is te komen tot de optimale scope voor een haalbare business case en een werkbare contractvorm voor de A4-corridor om daarmee een toekomstige marktuitvraag goed voor te bereiden.

Meer informatie over de marktverkenning vindt u in de Nieuwsbrief PMZ Special – 5 februari 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mainportcorridor Zuid (PMZ)