Provincie legt Arriva boete op van 125.000 euro

Uitval en vertragingen busvervoer Dordrecht bestraft

Den Haag – De provincie Zuid-Holland legt vervoersonderneming Arriva een boete op van 125.000 euro voor de reeks aan vertragingen en uitgevallen ritten in het busvervoer in Dordrecht. De provincie vindt zo’n boete terecht gezien de ernst van de tekortkomingen en de maatschappelijke onrust die dat in Dordrecht met zich heeft meegebracht.

De boete heeft betrekking op de vervoersprestaties van Arriva in Dordrecht van 1 januari tot en met 4 februari 2007. In deze periode heeft de provincie de punctualiteit van het busvervoer in beeld laten brengen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Daaruit is het volgende naar voren gekomen:

  • 1. een groot aantal ritten is in zijn geheel of gedeeltelijk niet gereden;
  • 2. de punctualiteit is slecht tot zeer slecht, met name bij de stadsdienst in Dordrecht;
  • 3. de dienstverlening kent een groot aantal kwalitatieve tekortkomingen zoals de smalle instap van bussen in het stadsvervoer.

De provincie heeft Arriva vorig jaar de concessie gegund om vanaf 1 januari 2007 in de Drechtsteden, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden het busvervoer te mogen verzorgen. In die concessie is tevens opgenomen dat als de rituitval per kwartaal boven de 0,2 procent uitstijgt Arriva een boete kan worden gegeven. Hoewel het kwartaal nog niet om is, meent de provincie nu al een boete te moeten opleggen aangezien de rituitval tot en met 4 februari 2007 al hoger is dan het totaal aantal ritten dat per kwartaal mag uitvallen.

De boetemaatregel had gedeputeerde Martin Huls al in het vooruitzicht gesteld tijdens de commissievergadering Mobiliteit van 18 januari 2007. Verder heeft Huls aangekondigd de concessie gedeeltelijk of in zijn geheel in te trekken als op 1 maart 2007 de problemen met het busvervoer niet zijn opgelost. Huls zegt evenwel de verwachting te hebben dat Arriva voor die datum de zaak op orde heeft.

Arriva heeft inmiddels een Plan van Aanpak bij de provincie ingeleverd met een groot aantal verbeteringen voor de korte- en lange termijn. Op korte termijn worden de bussen omgebouwd met een verbrede instapmogelijkheid waarvan de verwachting is dat de rijtijden beter gehaald zullen worden. De planning is dat eind februari 2007 op alle ritten van lijn 4, 5 en 7 deze omgebouwde bussen rijden. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe dienstregelingen en dienstroosters. Een geheel nieuwe dienstregeling wordt eind maart 2007 ingevoerd. Inmiddels zet Arriva extra bussen in op de probleemlijnen zodat de kans op vertraging en uitval kleiner is.

Gedeputeerde Martin Huls kan instemmen met de aangekondigde maatregelen: "Het Plan van Aanpak belooft feitelijk dat de problemen vanaf 1 maart zijn opgelost. Dat heb ik ook geëist. Wij zullen de komende tijd bekijken hoe de maatregelen uitpakken en gaan door met het verzamelen van gegevens over uitval en punctualiteit. Op 1 maart maken we de balans op."

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Provincie ZH eist maatregelen Arriva (19-01-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland