Openbaar vervoer noodzaak voor bereikbaarheid

Den Haag, 30 januari 2007 Investeringen in het openbaar vervoer zijn
noodzakelijk om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren. Deze
conclusie uit het OESO-rapport dat vorige week uitkwam, wordt door de
openbaarvervoerbedrijven onderschreven.

In het voorpagina-artikel van ‘De Pers’ van 29 januari 2007 wordt op basis van
uitspraken van een topambtenaar van het ministerie van Verkeer en Vervoer
(de directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) de suggestie
gewekt dat investeren in het openbaar vervoer weggegooid geld zou zijn,
omdat dit de files niet oplost en toch slechts 10% van de kilometers in
Nederland met het OV worden gemaakt. Mobis stelt daar tegenover dat dertig
tot veertig procent van het woon- werkverkeer in de spits nu reeds wordt
afgelegd met gebruikmaking van tram, bus, trein en metro. De bereikbaarheid
van met name de grote steden in de Randstad is in de spits afhankelijk van
het openbaar vervoer. Op de belangrijke verbindingen in de Randstad komt
het OV gebruik in de spits boven de 50% uit. Zonder de inzet van het OV
zouden de file- en de parkeerproblemen vele malen groter zijn.

De reizigers kiezen voor het openbaar vervoer, omdat het voor hen een goed
alternatief is. De reiziger is gebaat bij frequente en snelle verbindingen,
betrouwbare reistijden en goede aansluitingen die hem van deur tot deur
brengen. Schoon, heel en (sociaal) veilig vervoer is hierbij noodzaak.
Investeringen die deze hoge kwaliteit mogelijk zouden maken, zijn een
verbetering voor de bereikbaarheid in Nederland. De reiziger is zelf het
beste in staat om alternatieven te vergelijken en te kiezen voor de auto,
taxi, fiets of het openbaar vervoer. De kostenvergelijking tussen
verschillende vormen van vervoer wordt transparanter als de (auto)mobilist
gaat betalen voor het werkelijk gebruik van de weg in 2012.

Naast investeringen in het openbaar vervoer pleit Mobis ook voor
investeringen in wegen. De mobiliteitsbehoefte zal de komende jaren fors
blijven groeien. De economie is gebaat bij een goede bereikbaarheid,
daarvoor zijn investeringen in rail, busbanen en autowegen hard nodig.
Mobis heeft niet de illusie dat door het OV alle files zullen verdwijnen.
In de Nota Mobiliteit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt
het volledig oplossen van de files ook niet als uitgangspunt genomen. Mobis
staat voor een combinatie van investeringen die elkaar aanvullen en samen
de mobiliteitsvraag van de toekomst beantwoorden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Analyse en aanbevelingen OESO review Randstad

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)