IPO: Kamer bezorgd over chipkaart

Den Haag – De vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft zich kritisch uitgelaten over de voortgang van de chipkaart. Bij alle partijen richten de punten van zorgen zich voornamelijk op de problemen rond de pilot in Rotterdam, de distributie, de geluiden over een tariefsstijging in het openbaar vervoer en de regie. De Kamerleden zijn er ook niet zeker van of er wel een uniforme kaart komt voor de gehele bedrijfstak, waarmee je zowel in trein, bus als metro kan reizen. De signalen over eigen technieken en toegangspoortjes zijn verontrustend. De vaste Kamercommissie maakt zich daarnaast zorgen over de tariefsvrijheid van decentrale overheden, die in de aanloop naar invoering in hun ogen tot een wirwar van kaartsoorten zullen leiden. De PvdA is bang dat dit niet in het belang van een soepele invoering en een goede acceptatie door de reiziger is.

De partijen zijn van mening, dat door deze signalen de implementatie op 1 januari 2009 in gevaar komt. Wie nu precies de regie voert is hen ook niet helemaal duidelijk. Deze signalen zijn voor vooral voor de Christenunie aanleiding om de minister te verzoeken de landelijke communicatiecampagne van 1 februari 2007 op de televisie tot nader order uit te stellen.

De minister heeft aangegeven, dat voor wat haar betreft de afspraken met de decentrale overheden over de invoering uiterlijk 1 januari 2009, de opbrengstneutraliteit en tariefdifferentiatie nog steeds gelden. De barrières zijn door de geleidelijke invoering tijdelijk, maar vanaf 1 januari 2009 is er een systeem. De minister blijft tot 1 januari 2009 verantwoordelijk voor de jaarlijkse tariefsverhoging, die gekoppeld is aan de kostenontwikkeling. Er vinden ook geen extra tariefsverhogingen plaats, maar het is wel mogelijk, dat tussen kaartsoorten kan worden geschoven. De minister informeert de Kamer in mei hierover. De problemen rond de pilot in Rotterdam worden door het vervangen van de poortjes deels al opgelost. Bij Amsterdam en de NS zijn deze problemen niet. Juist een pilot is er om van te leren, zodat op tijd kan worden bijgestuurd. De minister zal het NVB niet eerder uitstellen voordat alles goed werkt. Het uitstellen van de landelijke publiciteitscampagne kan niet meer, omdat de NS en Rotterdam vanaf 1 april 2007 de chipkaart geleidelijk gaan invoeren. Bovendien is de zendtijd al ingekocht en zijn de kosten gemaakt.

In de 2e termijn hebben de partijen de minister meegegeven, dat zij er aan hechten, dat de tarieven de komende jaren niet zullen veranderen en de regie steviger ter hand te nemen. De minister zal na het bestuurlijke overleg met de decentrale overheden op 31 januari 2007 de Kamer over de resultaten informeren.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over OV-chipkaart

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)