NH investeert extra in projecten

Extra investering in leefbaarheid, lucht, economie en landbouw

Haarlem – Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in 2007 circa € 16,5 miljoen extra te investeren in diverse projecten, zoals het leefbaarheidprogramma Schiphol, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het programma ‘water als economische drager’.

Met het voorstel geven GS uitvoering aan diverse moties die PS hebben aangenomen bij de begrotingsbehandeling 2007.

Leefbaarheid omgeving Schiphol
GS stellen aan PS voor om in 2007 € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de leefomgeving van Schiphol. Samen met de € 10 miljoen die Schiphol Group beschikbaar stelt, kunnen in ieder geval op korte termijn oplossingen worden gezocht voor omwonenden die zich door de overlast in een schrijnende situatie bevinden.

De Bestuurlijke Regie Schiphol, onder voorzitterschap van gedeputeerde Ton Hooijmaijers, werkt met Schiphol Group, KLM, LVNL en het Rijk aan een convenant met een fors pakket aan samenhangende maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van de meest schrijnende situaties, maar ook om het voorkomen daarvan en investeringen in de leefomgeving. De provincie zal samen met in ieder geval Schiphol Group een onafhankelijke stichting oprichten, die zich zal bezighouden met het beheren van het geld en uitvoeren van de maatregelen. Daarnaast werken betrokken partijen aan een convenant gericht op beperking van hinder.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Ton Hooijmaijers is het de hoogste tijd dat actie wordt ondernomen. “Er is lang aangemodderd, maar gelukkig zijn nu alle betrokken partijen bereid afspraken maken voor zowel de korte als de lange termijn. De luchthaven biedt veel voordelen, maar daar moet tegenover staan dat je dan ook oplossingen moet bieden aan mensen die te grote overlast ondervinden.”

Verbeteren luchtkwaliteit
In totaal wil de provincie van 2007 – 2011 een bedrag van € 5 miljoen investeren in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Jaarlijks komt in deze periode € 1 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van de maatregelen in het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel. Dit geld is nodig voor de uitvoering van dit programma, omdat niet overal in Noord-Holland (en Nederland) aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Daarnaast ligt een aantal bouw- en infrastructurele projecten stil vanwege de gevolgen ervan op de luchtkwaliteit.

In het nog vast te stellen programma worden maatregelen en projecten opgenomen die voor verbetering van de luchtkwaliteit moeten zorgen. De samenwerkingsregio Noordvleugel ontvangt voor de uitvoering van dit programma geld van het Rijk, maar het Rijk verwacht van de partners in de Noordvleugel dat zij hieraan de helft bijdragen. Met dit bedrag wil de provincie ook andere partijen (marktpartijen, gemeenten) stimuleren maatregelen te nemen.

GS stellen nu voor om het eerste miljoen voor 2007 nu al te beschikbaar te stellen en de overige vier miljoen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 – 2011 af te wegen.

Economie en landbouw
Gedeputeerde Staten stellen PS voor om in 2007 € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor het programma ‘Water als Economische Drager’ en € 200.000 voor de promotiecampagne Biologische Landbouw. Water als Economische Drager (WED) is een programma dat subsidie verstrekt voor projecten die de nautische economie en werkgelegenheid stimuleren. Door de financiële uitputting in 2006 zou het programma eigenlijk tot een einde lopen. Wegens het grote succes wordt nu € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die niet meer in aanmerking kwamen vanwege het gebrek aan financiële middelen. Het gaat om de projecten Vooroever Medemblik, Vaarverbinding 2e Heul (tussen de Loosdrechtse Plassen en de Vuntusplas), Noorderhaven Den Oever en Westerdokeiland Amsterdam. Deze projecten worden voor besluitvorming aan PS voorgelegd.

De € 200.000 voor landbouw is bestemd ter stimulering van het aanbod van biologische melk en voeding op scholen, bedrijfskantines en zorgcentra. Daarnaast zal het geld besteed worden om extra bekendheid te geven aan het aanbod van biologische producten in Noord-Hollandse winkels en supermarkten. Dit geld komt bovenop de € 1 miljoen die er in 2007 beschikbaar is voor de bevordering en stimulering van de biologische en duurzame landbouw. De provincie stimuleert de biologische landbouw onder andere via een subsidieregeling en de promotiecampagne ‘noordhollandsegrond’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland

NH investeert extra in projecten | Infrasite

NH investeert extra in projecten

Extra investering in leefbaarheid, lucht, economie en landbouw

Haarlem – Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in 2007 circa € 16,5 miljoen extra te investeren in diverse projecten, zoals het leefbaarheidprogramma Schiphol, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het programma ‘water als economische drager’.

Met het voorstel geven GS uitvoering aan diverse moties die PS hebben aangenomen bij de begrotingsbehandeling 2007.

Leefbaarheid omgeving Schiphol
GS stellen aan PS voor om in 2007 € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de leefomgeving van Schiphol. Samen met de € 10 miljoen die Schiphol Group beschikbaar stelt, kunnen in ieder geval op korte termijn oplossingen worden gezocht voor omwonenden die zich door de overlast in een schrijnende situatie bevinden.

De Bestuurlijke Regie Schiphol, onder voorzitterschap van gedeputeerde Ton Hooijmaijers, werkt met Schiphol Group, KLM, LVNL en het Rijk aan een convenant met een fors pakket aan samenhangende maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van de meest schrijnende situaties, maar ook om het voorkomen daarvan en investeringen in de leefomgeving. De provincie zal samen met in ieder geval Schiphol Group een onafhankelijke stichting oprichten, die zich zal bezighouden met het beheren van het geld en uitvoeren van de maatregelen. Daarnaast werken betrokken partijen aan een convenant gericht op beperking van hinder.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Ton Hooijmaijers is het de hoogste tijd dat actie wordt ondernomen. “Er is lang aangemodderd, maar gelukkig zijn nu alle betrokken partijen bereid afspraken maken voor zowel de korte als de lange termijn. De luchthaven biedt veel voordelen, maar daar moet tegenover staan dat je dan ook oplossingen moet bieden aan mensen die te grote overlast ondervinden.”

Verbeteren luchtkwaliteit
In totaal wil de provincie van 2007 – 2011 een bedrag van € 5 miljoen investeren in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Jaarlijks komt in deze periode € 1 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van de maatregelen in het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel. Dit geld is nodig voor de uitvoering van dit programma, omdat niet overal in Noord-Holland (en Nederland) aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Daarnaast ligt een aantal bouw- en infrastructurele projecten stil vanwege de gevolgen ervan op de luchtkwaliteit.

In het nog vast te stellen programma worden maatregelen en projecten opgenomen die voor verbetering van de luchtkwaliteit moeten zorgen. De samenwerkingsregio Noordvleugel ontvangt voor de uitvoering van dit programma geld van het Rijk, maar het Rijk verwacht van de partners in de Noordvleugel dat zij hieraan de helft bijdragen. Met dit bedrag wil de provincie ook andere partijen (marktpartijen, gemeenten) stimuleren maatregelen te nemen.

GS stellen nu voor om het eerste miljoen voor 2007 nu al te beschikbaar te stellen en de overige vier miljoen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 – 2011 af te wegen.

Economie en landbouw
Gedeputeerde Staten stellen PS voor om in 2007 € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor het programma ‘Water als Economische Drager’ en € 200.000 voor de promotiecampagne Biologische Landbouw. Water als Economische Drager (WED) is een programma dat subsidie verstrekt voor projecten die de nautische economie en werkgelegenheid stimuleren. Door de financiële uitputting in 2006 zou het programma eigenlijk tot een einde lopen. Wegens het grote succes wordt nu € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die niet meer in aanmerking kwamen vanwege het gebrek aan financiële middelen. Het gaat om de projecten Vooroever Medemblik, Vaarverbinding 2e Heul (tussen de Loosdrechtse Plassen en de Vuntusplas), Noorderhaven Den Oever en Westerdokeiland Amsterdam. Deze projecten worden voor besluitvorming aan PS voorgelegd.

De € 200.000 voor landbouw is bestemd ter stimulering van het aanbod van biologische melk en voeding op scholen, bedrijfskantines en zorgcentra. Daarnaast zal het geld besteed worden om extra bekendheid te geven aan het aanbod van biologische producten in Noord-Hollandse winkels en supermarkten. Dit geld komt bovenop de € 1 miljoen die er in 2007 beschikbaar is voor de bevordering en stimulering van de biologische en duurzame landbouw. De provincie stimuleert de biologische landbouw onder andere via een subsidieregeling en de promotiecampagne ‘noordhollandsegrond’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland