NH voert nieuwe tarieven OV stapsgewijs in

Haarlem – De nieuwe tarieven voor het openbaar vervoer worden in Noord-Holland gefaseerd ingevoerd. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. De nieuwe prijzen hangen samen met de invoering van de OV-chipkaart, die ook stapsgewijs plaatsvindt.

Voor de invoering van de OV-chipkaart in Haarlem-IJmond, Gooi- en Vechtstreek en voor de Zuidtangent is 2008 het overgangsjaar. In Noord-Holland Noord is de OV-chipkaart eind 2008 operationeel.

In 2007 worden voorbereidingen getroffen om de tarieven om te zetten van zonetarief naar kilometertarief. Dit betekent dat de strippenkaart op termijn verdwijnt. Ook zal de provincie in 2007 in samenwerking met Connexxion en na advies van de consumentenorganisaties de tarieven voor 2008 vaststellen, evenals het beleid voor de jaren erna. Abonnementen blijven in Noord-Holland Zuid in 2008 geldig, de strippenkaarten zijn nog drie maanden te gebruiken (onder voorbehoud van akkoord van de minister van Verkeer en Waterstaat).

In het kort betekent dit voor de reiziger het volgende:

  • op 9 december 2007 wordt de OV-chipkaart ingevoerd in Haarlem-IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Zuidtangent;
  • 2008 geldt voor Noord-Holland Zuid als overgangsjaar;
  • vanaf 14 december 2008 is de OV-chipkaart operationeel in Noord-Holland Noord;
  • zonetarieven worden vervangen door kilometertarieven;
  • in 2008 kunnen consumenten de eerste drie maanden zowel met een strippenkaart betalen als via de OV-chipkaart;
  • in 2008 gelden de huidige abonnementstarieven;
  • in 2009 worden nieuwe abonnementvormen op basis van het kilometertarief geïntroduceerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland