Nieuw kabinet beslist over Schiphol- Amsterdam-Almere

Den Haag – De afgelopen periode is in overleg met de regio voortvarend gewerkt en onderzocht wat:

  • de precieze omvang is van de tracé onderdelen A6, A1, A10-oost;
  • het oplossend vermogen is van de uitbreiding en inpassing van de Gaasperdammerweg en de A9 bij Amstelveen voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen;
  • hoe de financiering kan worden geregeld.

Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd. Het kabinet vindt, in het licht van de lopende kabinetsformatie, het niet opportuun nu een besluit te nemen. Alle informatie zal aan de informateur ter beschikking worden gesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat