Mortel: 1-jarige cao met 3% plus

Woerden – De vakbonden en werkgevers hebben een principeakkoord gesloten over een nieuwe, éénjarige cao voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen. Belangrijkste punten zijn een structurele verhoging van de lonen met in totaal 3 procent en een éénmalige uitkering van 100 euro. De cao geldt voor ongeveer 2100 werknemers.

Twee maanden voor het aflopen van de huidige cao op 31 maart 2007 hebben de vakbonden FNV Bouw en CNV Hout en Bouw en werkgeversorganisatie Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) elkaar weten te vinden. Gekozen is voor een loonakkoord, zodat er rust komt in de sector. Dat geeft de tijd om goed na te denken over een toekomstbestendige oplossing voor de gewenste flexibiliteit wat betreft arbeidsuren. In 2006 leidde verschil van mening daarover nog tot lange en moeizame onderhandelingen en zelfs tot werknemersacties.

De werknemers krijgen op 1 juli 2007 en op 1 januari 2008 structurele loonsverhogingen van telkens 1,5 procent. Op 31 maart 2008 ontvangen ze bovendien een éénmalige uitkering van 100 euro.

Alle andere afspraken in de huidige cao blijven gehandhaafd. Daarnaast hebben werkgevers en bonden afgesproken dat ze samen gaan kijken naar de aanpak van bedrijven die op dit moment werkzaamheden in de mortelbranche uitvoeren, maar de cao (nog) niet toepassen.

De achterban van cao-partijen heeft tot begin februari 2007 de gelegenheid om zich over dit principe-akkoord uit te spreken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw