Veerman voor groene A2 door Maastricht

Den Haag – Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt 12 januari 2007 het
initiatief van de gemeente Maastricht om rond de toekomstige tunnel van de snelweg A2
door Maastricht meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden die groen biedt voor
stedelijk leefmilieu. Op een bijeenkomst op 12 januari 2007 in Maastricht buigen stedenbouwkundigen, ontwerpers, ambtenaren van gemeenten, provincie, waterschappen, woningbouwcorporaties en allerlei maatschappelijke organisaties zich over de mogelijkheden voor groen bij het project .A2 door Maastricht.

Minister Veerman benadrukt dat groen niet alleen mooi is, maar ook gezond voor bewoners,
onder andere fijn stof ’vangt’, een bijdrage levert aan sociale ontmoetingen,
mogelijkheden biedt voor recreatie en ontspanning en de prijs van onroerend goed doet
stijgen.

In 2006 hebben de grote gemeenten en het Rijk afgesproken dat groen in en om de stad
hoger op de politieke agenda moet komen. Minister Veerman heeft toen 4 miljoen euro
toegezegd voor concrete projecten en werkbijeenkomsten.

Deze bijeenkomst is de eerste werkbijeenkomst. Het komende jaar komen daar andere
projecten bij. De projecten combineren allemaal groen met één of meer
andere doelen. Zo wordt in Utrecht Overvecht een groot binnenterrein tussen flats opnieuw ingericht zodat er een nieuwe aantrekkelijke ontmoetingsplaats ontstaat voor verschillende bevolkingsgroepen. In Den Bosch wordt het Oosterpark/Oosterplas samen met bewoners toegankelijker en sociaal veiliger gemaakt. In Arnhem wordt een woonwijk groener door meer geveltuinen. In Rotterdam wordt een plan voor een park gemaakt voor een verwaarloosd terrein waar mensen elkaar straks kunnen ontmoeten en sporten.

Met deze voorbeeldprojecten wil het ministerie van LNV de mogelijkheden van groen in en om
de stad promoten en ook de kennisuitwisseling tussen steden onderling stimuleren. Zo
ondersteunt het ministerie ’atelierbijeenkomsten’ zoals in Maastricht en komt er medio
2007 een digitaal kennisnetwerk waar iedereen inspiratie op kan doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV

Veerman voor groene A2 door Maastricht | Infrasite

Veerman voor groene A2 door Maastricht

Den Haag – Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt 12 januari 2007 het
initiatief van de gemeente Maastricht om rond de toekomstige tunnel van de snelweg A2
door Maastricht meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden die groen biedt voor
stedelijk leefmilieu. Op een bijeenkomst op 12 januari 2007 in Maastricht buigen stedenbouwkundigen, ontwerpers, ambtenaren van gemeenten, provincie, waterschappen, woningbouwcorporaties en allerlei maatschappelijke organisaties zich over de mogelijkheden voor groen bij het project .A2 door Maastricht.

Minister Veerman benadrukt dat groen niet alleen mooi is, maar ook gezond voor bewoners,
onder andere fijn stof ’vangt’, een bijdrage levert aan sociale ontmoetingen,
mogelijkheden biedt voor recreatie en ontspanning en de prijs van onroerend goed doet
stijgen.

In 2006 hebben de grote gemeenten en het Rijk afgesproken dat groen in en om de stad
hoger op de politieke agenda moet komen. Minister Veerman heeft toen 4 miljoen euro
toegezegd voor concrete projecten en werkbijeenkomsten.

Deze bijeenkomst is de eerste werkbijeenkomst. Het komende jaar komen daar andere
projecten bij. De projecten combineren allemaal groen met één of meer
andere doelen. Zo wordt in Utrecht Overvecht een groot binnenterrein tussen flats opnieuw ingericht zodat er een nieuwe aantrekkelijke ontmoetingsplaats ontstaat voor verschillende bevolkingsgroepen. In Den Bosch wordt het Oosterpark/Oosterplas samen met bewoners toegankelijker en sociaal veiliger gemaakt. In Arnhem wordt een woonwijk groener door meer geveltuinen. In Rotterdam wordt een plan voor een park gemaakt voor een verwaarloosd terrein waar mensen elkaar straks kunnen ontmoeten en sporten.

Met deze voorbeeldprojecten wil het ministerie van LNV de mogelijkheden van groen in en om
de stad promoten en ook de kennisuitwisseling tussen steden onderling stimuleren. Zo
ondersteunt het ministerie ’atelierbijeenkomsten’ zoals in Maastricht en komt er medio
2007 een digitaal kennisnetwerk waar iedereen inspiratie op kan doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV