2006 prima jaar voor Imtech

  • Sterke toename EBITA in 2006
  • Autonome EBITA-groei aan bovenkant van range 5 tot 10 procent
  • Orderportefeuille groeit naar 2,8 miljard euro (+15%)

Gouda – Imtech (technische dienstverlener in Europa) heeft het jaar 2006 goed afgesloten. De EBITA in 2006 zal sterk toenemen ten opzicht van de EBITA over het jaar 2005. Dit meldde dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, Voorzitter Raad van Bestuur, in zijn nieuwjaarstoespraak voor medewerkers. Van der Bruggen sprak over een ‘prima jaar voor Imtech met hoge autonome groei, aanzienlijke versterking door goede overnames en een hoge orderportefeuille met een winstpotentie van goede kwaliteit’. Op basis hiervan is Van der Bruggen ‘positief’ over het jaar 2007.

Imtech bevestigt hiermee de in februari 2006 (publicatie jaarcijfers 2005) gegeven en in augustus 2006 (publicatie halfjaarcijfers 2006) herhaalde vooruitzichten van verdere groei van de EBITA in het jaar 2006 en een hogere autonome EBITA-groei ten opzichte van het jaar 2005.

In zijn speech blikte René van der Bruggen kort terug: ‘eind 2005 en aan het begin van 2006 zagen we al dat de voor Imtech relevante geografische en technologische markten in Europa zich positief ontwikkelden. Door onze strategie én de bereikte samenstelling van ons activiteitenportfolio in Europa zijn we in staat gebleken hier goed van te profiteren. Begin 2006 meldden we al dat we veel vertrouwen hadden in dit jaar en dat Imtech op weg was naar een autonome groei van de EBITA tussen minimaal vijf en maximaal tien procent (2005: 3,1 procent). Thans kunnen we melden dat we aan de bovenkant van deze verwachting zullen uitkomen, hetgeen zeker een goede prestatie is.’

In 2006 werd, evenals in voorgaande jaren, met succes gewerkt aan verdere positieversterking van Imtech door:

  • versterking van de mondiale maritieme activiteiten door overname van Radio Holland Group (sterke internationale speler in maritieme communicatie, automatisering en navigatie met 50 vestigingen in alle belangrijke zeehavens) en een meerderheidsbelang in Tess (servicebedrijf voor luxe megajachten in Florida USA);
  • versterking van de ICT-activiteiten door overname van Fritz & Macziol, een top-10 ICT-speler en één van de snelst groeiende ICT-ondernemingen in Duitsland;
  • versterking van de Nederlandse industriële activiteiten door overname van een deel van Emmtec Services en de industriële onderhoudsactiviteiten van A. Hak Industrie.

René van der Bruggen: ‘de totale opbrengsten van deze acquisities op jaarbasis bedraagt met circa 1.300 nieuwe medewerkers bijna 300 miljoen euro. Alle overgenomen ondernemingen presteren goed en leveren een directe bijdrage aan het netto resultaat over 2006. Met het oog op additionele toekomstige groei is het voor deze nieuwe Imtech-bedrijven belangrijk om actief te werken aan samenwerking binnen het bestaande activiteitenportfolio . Hierbij werd goede progressie geboekt. In de maritieme markt behoort Imtech inmiddels tot de mondiale top-5, een schaalgrootte die verdere groei mogelijk maakt. In dit kader hebben Imtech Marine & Offshore en Radio Holland Group hun strategie op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld met het oog op positieversterking in de groeimarkten in China en het Verre Oosten. Imtech ICT en Fritz & Macziol zijn beide betrokken bij de nieuwste oplossingen van IBM op het gebied van business intelligence. Mede dankzij één van de industriële overnames heeft Imtech recent een 300 miljoen euro technologisch onderhoudscontract van Shell verworven.’

De orderportefeuille 2006 bereikt een niveau van meer dan 2,8 miljard euro (2005: bijna 2,4 miljard euro), een toename van 15%. René van der Bruggen: ‘Onder gemiddeld gunstige marktomstandigheden is Imtech in staat snel te groeien. Dit komt ook doordat de markt van technologie in Europa zich positief ontwikkelt. Door extra te investeren in technologie kunnen bedrijfsleven en overheid beter hun doelstellingen behalen. Omdat Imtech in staat is totaaloplossingen te bieden door elektrotechniek, ICT en werktuigbouw te combineren, kunnen we van deze trend goed profiteren. Ook levert Imtech steeds vaker een bijdrage aan de toenemende vraag naar duurzame oplossingen die bijvoorbeeld bijdragen aan een lager energieverbruik, minder uitstoot van milieuvervuilende stoffen, betere mobiliteit en betere veiligheid. Ook in deze meer maatschappelijk relevante markten wordt flink geïnvesteerd in technologische oplossingen, waarvan Imtech de positieve gevolgen ondervindt.’

‘Het is prettig om te constateren dat de aanwezige winstpotentie in de orderportefeuille van goede kwaliteit is, hetgeen veel vertrouwen geeft voor de toekomst. 2007 zien we dan ook positief tegemoet. Ook al omdat we, conform onze strategie, op zoek blijven naar bedrijven met goede posities in technologische groeimarkten, die we door overname(s) aan ons portfolio kunnen toevoegen’, aldus de bestuursvoorzitter.

Op 27 februari 2007 zal Imtech zijn jaarcijfers over het jaar 2006 publiceren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.