NMa verdenkt kartel producenten prefab betonvloeren

Den Haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt negen producenten van prefab betonvloeren van kartelafspraken tussen begin 1998 en eind 2003. Dit zou betekenen dat deze bouwondernemingen, na het afronden van de parlementaire enquête in 2002, hun kartelgedrag hebben voortgezet.

De NMa heeft rapport opgemaakt tegen de betrokken ondernemingen wegens een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet. Daarom worden in dit stadium de namen van de betrokken ondernemingen niet bekend gemaakt. De ondernemingen kunnen nu reageren op het rapport. Daarna stelt de NMa vast of er sprake is van een overtreding en, zo ja, of de NMa een boete oplegt.

Volgens het rapport zijn de betrokken ondernemingen periodiek bijeengekomen om de prijzen van breedplaatvloeren en ribcassettevloeren onderling af te stemmen en om de afzetvolumes te verdelen. Dergelijke afspraken beperken de onderlinge concurrentie tussen deze ondernemingen. Concurrentiebeperkende afspraken zijn nadelig voor afnemers en opdrachtgevers en op basis van de mededingingsregels verboden. Het is juist de dynamiek en onzekerheid op de markt, mede veroorzaakt door concurrentiedruk van andere marktpartijen, die ondernemingen aanzet tot kostenbesparingen en innovatie. Hiervan profiteert de afnemer door lagere prijzen, nieuwe producten en betere service.

De NMa heeft in het onderzoek onder meer gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat is aangeleverd door meerdere betrokken ondernemingen zelf. Zij hebben gebruik gemaakt van de clementieregeling van de NMa. Deze regeling spoort bedrijven aan om uit eigen beweging informatie over een kartel aan de NMa te verstrekken. De NMa kan boetevermindering of boete-kwijtschelding toekennen aan overtreders die zich individueel en uit eigen beweging melden en waardevolle informatie verschaffen over het kartel.

De betrokken ondernemingen produceren en distribueren prefab betonvloeren waaronder breedplaatvloeren en ribcassettevloeren. Deze vloeren worden met name gebruikt door bouwbedrijven en projectontwikkelaars bij de bouw van kantoren, bedrijfsruimten of woningen. De betrokken ondernemingen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de Nederlandse markt voor prefab betonvloeren.

In 2005 en 2006 legde de NMa boetes op aan bouwondernemingen in de GWW-sector, de installatiesector, de B&U-sector, de sector betonnen straatstenen, prefab heipalen, prefab kanaalplaatvloeren, de kabels- en leidingensector en de sector groenvoorzieningswerken.

Vermoeden van een overtreding?
Ondernemingen en opdrachtgevers die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de NMa. Ondernemingen die betrokken zijn bij een kartel kunnen een clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen ondernemingen boete- immuniteit of verlaging van de boete (‘clementie’) verkrijgen, indien zij zelf informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat bedrijven zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 of e-mail: nma_clementie@nmanet.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)