NMa: Connexxion mag GVU en Novio overnemen

Den Haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van het gemeentelijke vervoerbedrijf GVU en busvervoerbedrijf Novio door vervoerbedrijf Connexxion. GVU en Novio verzorgen op dit moment het (stads)busvervoer in en rond respectievelijk de steden Utrecht en Nijmegen.

Momenteel zijn er op de openbaar busvervoermarkt voldoende spelers actief die concurreren om openbaar busvervoerconcessies. De NMa verwacht niet dat door de overname van de relatief kleine busvervoerbedrijven GVU en Novio, een belangrijke concurrent van Connexxion de markt zal verlaten. Bovendien leidt deze overname niet tot een aanzienlijke verslechtering van de concurrentiepositie van andere belangrijke vervoerbedrijven. Op basis hiervan heeft de NMa geen reden om aan te nemen dat door deze overname een economische machtspositie kan ontstaan.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames boven bepaalde omzetdrempels of een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.

De fusiebesluiten worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van de NMa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Aandelen GVU NV worden verkocht aan Connexxion

Connexxion koopt Novio

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)