Kamerbrief Verplichtingenonderbouwingen Miljoenennota

Den Haag – Den Haag – Op 22 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Verplichtingenonderbouwingen Miljoenennota/Najaarsnota 2006 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Hieronder leest u de volledig brief br.1518 Verplichtingenonderbouwingen Miljoenennota/Najaarsnota 2006 Kamerstuk | 2006-12-22.

Geachte voorzitter,

Zoals ik op 20 december 2006 tijdens de behandeling van de 2e suppletore begroting
2006 heb toegezegd, stuur ik u hierbij de lijst met verplichtingenonderbouwingen uit
de miljoenennota en de najaarsnota. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Karla Peijs

Bijlage br.1518 Verplichtingenonderbouwingen Miljoenennota/Najaarsnota 2006 Bijlage | 2006-12-22