Aanleg vaarverbinding Erica-Ter Apel in zicht

Forse provinciale bijdrage voor vaarverbinding

Assen – Met een investering van 5 miljoen euro in het vaartraject Erica-Ter Apel en een garantie voor nog eens 5 miljoen is de aanleg van de vaarverbinding heel dichtbij gekomen. Het Drentse college zal dit financieringsvoorstel nu aan de staten voorleggen. Als de staten akkoord gaan met het voorstel kan de provincie Drenthe al in 2007 de uitvoering van de werkzaamheden op zich nemen. Als voorwaarde stelt GS dat alle betrokken partijen ook financieel bijdragen aan het project hard maken en zich gezamenlijk gaan inspannen om de dan nog ontbrekende middelen binnen te halen. Als aan die voorwaarden is voldaan, dan neemt de provincie de uitvoering op zich. De totale projectkosten zijn geraamd op 32 miljoen euro.

Gedeputeerde staten willen, samen met de betrokken gemeenten en waterschappen, in 2007 aan de slag met de gefaseerde aanleg van de recreatieve vaarverbinding Erica – Ter Apel. Met de aanleg van het kanaal kan er in de toekomst gevaren worden van Friesland via Zuid-Drenthe naar Duitsland. Het college gaat ervan uit dat het gebied hiermee een belangrijke impuls krijgt met kansen voor nieuwe ruimtelijke en economische activiteiten.

Het gekozen tracé van Ter Apel via het Veenparkkanaal naar Oranjedorp – Erica, blijkt de goedkoopste variant en biedt de meeste mogelijkheden voor de ruimtelijke en economische versterking van de Veenkoloniën. Volgens VVD gedeputeerde Sipke Swierstra is de financiering van het ambitieuze project hiermee nagenoeg rond. “De aanleg is niet alleen in het belang van de gezamenlijke overheden. Ook private partijen behoren zich verantwoordelijke te voelen voor het project. We zullen hen hierop aanspreken.”

De vaarverbinding is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Gedeputeerde Henk Weggemans (PvdA) wil snel aan de slag: “Ik hoop dat provinciale staten in januari 2007 instemmen met de aanleg. Daarna wil ik direct van start met de uitvoering van de eerste fase: het traject van Ter Apel naar Klazienaveen. De ontbrekende schakel draagt bij aan de economisch-ruimtelijke versterking van Drenthe.” De voortrekkersrol voor dit deel van het traject berust bij de provincie Drenthe.

In de “Agenda voor de Veenkoloniën” is het herstel van de ontbrekende schakel in het (inter)nationale toervaartnetwerk een van de topprioriteiten. De Stichting Toervaart Nederland (SRN) heeft eveneens een bijdrage toegezegd, omdat zij veel belang hecht aan de aanleg van deze recreatieve vaarverbinding. Het idee van een vaarverbinding leeft al vanaf de jaren ’80. In het midden van de jaren ’90 werd het project opgenomen in de provinciale vaarwegennota.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe