SER: unaniem advies mobiliteitsmanagement

De raad heeft op 15 december 2006 een unaniem advies uitgebracht over mobiliteitsmanagement

Den Haag – Vice-voorzitter van MKB-Nederland Bertha Verhoeven benadrukte dat de aanpak van mobiliteitsmanagement op basis van wilsovereenstemming en samenwerking met alle betrokkenen moet gebeuren. Niet vrijblijvend, maar in de vorm van afspraken waar partijen elkaar op kunnen aanspreken, vond ze. Zo gaan ook de ondernemersorganisaties zelf samen met hun regionale verenigingen op dit gebied initiatieven nemen. Daarbij zullen ze aanhaken bij bestaande initiatieven en bedrijven die een voorbeeldrol vervullen.

MHP-voorzitter Ad Verhoeven onderstreepte de breedte en de weerbarstigheid van het onderwerp. Breed, omdat het niet alleen gaat om de keuze tussen auto of openbaar vervoer, maar ook om aanpassen van werktijden, telewerken en de combinatie van arbeid en zorg. Weerbarstig, omdat de auto nodig zal blijven. Bijvoorbeeld bij tweeverdieners die niet beiden dicht bij het werk wonen. Hij vond het daarom van belang om afspraken te maken over mobiliteitsmanagement op decentraal niveau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SER Sociaal-Economische Raad

SER: unaniem advies mobiliteitsmanagement | Infrasite

SER: unaniem advies mobiliteitsmanagement

De raad heeft op 15 december 2006 een unaniem advies uitgebracht over mobiliteitsmanagement

Den Haag – Vice-voorzitter van MKB-Nederland Bertha Verhoeven benadrukte dat de aanpak van mobiliteitsmanagement op basis van wilsovereenstemming en samenwerking met alle betrokkenen moet gebeuren. Niet vrijblijvend, maar in de vorm van afspraken waar partijen elkaar op kunnen aanspreken, vond ze. Zo gaan ook de ondernemersorganisaties zelf samen met hun regionale verenigingen op dit gebied initiatieven nemen. Daarbij zullen ze aanhaken bij bestaande initiatieven en bedrijven die een voorbeeldrol vervullen.

MHP-voorzitter Ad Verhoeven onderstreepte de breedte en de weerbarstigheid van het onderwerp. Breed, omdat het niet alleen gaat om de keuze tussen auto of openbaar vervoer, maar ook om aanpassen van werktijden, telewerken en de combinatie van arbeid en zorg. Weerbarstig, omdat de auto nodig zal blijven. Bijvoorbeeld bij tweeverdieners die niet beiden dicht bij het werk wonen. Hij vond het daarom van belang om afspraken te maken over mobiliteitsmanagement op decentraal niveau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SER Sociaal-Economische Raad