Regieraad Bouw: vernieuwing in de bouw leeft

Regieraad-voorzitter Jan Hovers: ‘Vernieuwing in de bouw lééft’

Den Haag – ‘Het vernieuwingsbewustzijn heeft de afgelopen drie jaar een brede groei doorgemaakt in de
bouwsector. De vernieuwing lééft. Veel ondernemingen, ook in het MKB, zijn
zich bewust van de noodzaak van vernieuwing en van de kansen die dat biedt.
Opdrachtgevers hebben de eerste stappen gezet op het pad van de professionalisering of
zijn met meer overtuiging voortgegaan op de vernieuwingsweg die ze al waren ingeslagen.’

Deze conclusie trok Jan Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw, op het evenement
‘Metamorfose van de Bouw’ in Den Haag. Het door de Regieraad en PSIBouw gezamenlijk
georganiseerde evenement werd bijgewoond door rond 700 belangstellenden uit de bouw,
overheid, politiek, kennisinstituten en de media. Eregaste was minister Karla Peijs van
Verkeer en Waterstaat.
De Regieraad Bouw werd in het voorjaar 2004 in het leven geroepen door de ministers van
Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat. Na de bevindingen van de parlementaire
enquête bouwnijverheid, luidde de opdracht aan de Regieraad: breng de noodzakelijke
vernieuwingen in de bouw op gang, normaliseer de verhoudingen in de sector en herstel het
onderlinge vertrouwen.

De Regieraad Bouw, die voornamelijk bestaat uit deskundigen uit andere sectoren dan de
bouw, sluit op 1 januari aanstaande zijn werkzaamheden af. Er treedt dan een tweede
Regieraad aan, onder voorzitterschap van Hans Blankert, waarin vooral vernieuwers uit de
bouwketen zelf zitting hebben.
‘Metamorfose van de Bouw’ was daarom voor Jan Hovers een goede gelegenheid om de balans op
te maken van de resultaten die zijn Regieraad de afgelopen drie jaar heeft geboekt. ‘De
raad heeft écht fantastisch werk geleverd’, aldus een tevreden minister Karla
Peijs van Verkeer en Waterstaat. ‘Ze heeft de fundamenten gelegd waar de nieuwe raad op
voort kan bouwen. De raad heeft voor structuur gezorgd.’

Hovers wees erop dat de Regieraad vorig jaar zijn Vernieuwingsoffensief Bouw heeft
gelanceerd. Een meerjarenprogramma met duidelijke doelstellingen en prioriteiten. Met als
centrale thema’s transparantie, innovatie en kwaliteit/prijs. ‘We zijn erin geslaagd een
netwerk van organisaties actief te betrekken bij onze vernieuwingsinspanningen’, aldus
Hovers. ‘Met maar liefst veertien branche- en koepelorganisaties van opdrachtgevers en
opdrachtnemers hebben wij Vernieuwingsakkoorden gesloten. Doel is om tot sectorbrede
samenwerking te komen rondom de thema’s van de Regieraad.’
Daarbij gaat het om de volgende organisaties: Bouwend Nederland, ONRI, UNETO-VNI, NVTB,
CBZ, VNG, BNA, UvW, IPO, NEPROM, NVB, HIBIN, Conga en Aedes.

Voorts is er onder de paraplu van de Regieraad een bloeiend vernieuwingsnetwerk gegroeid.
Inmiddels wordt nauw samengewerkt met een groot aantal kennisinstituten,
onderwijsinstellingen en netwerkplatforms, waaronder PSIBouw, Syntens, PIANOo en de
NieuwBouw.
Bovendien zijn er vijf regionale Regieraden opgericht. Zij vormen regionale platforms voor
vernieuwingsgezinde opdrachtgevers en opdrachtnemers en stimuleren het vernieuwingsdenken
in de regio’s. Drie werkgroepen van de Regieraad hebben de vernieuwing doorvertaald naar
de praktijk van de deelsectoren woningbouw, utiliteitsbouw en grond- weg en waterbouw.
Ook begeleiden zij een aantal experimentele bouwprojecten.

Er is een breed scala van praktijkgerichte programma’s, instrumenten en publicaties tot
stand gekomen, vaak in samenwerking tussen de Regieraad en PSIBouw. Bijvoorbeeld de
sleutelpublicaties ‘Beter aanbesteden in de bouw’ en ‘Bouwen aan het vak’ (over
bouwonderwijs), de brochure ‘Kiezen voor Vernieuwen’, de handleiding voor Eigen
Initiatieven en het boekje ‘Marketing in de Bouw’. Diverse andere handleidingen en
publicaties zijn nog in de maak.
Innovatieve projecten van koplopers in de bouw zijn verzameld op de website De
BouwEtalage. Deze goede voorbeelden van vernieuwingen dienen als inspiratiebron voor de
volgers.

‘De Regieraad en de bouwsector hebben de afgelopen paar jaar dus veel tot stand gebracht,’
aldus Jan Hovers. ‘Maar we zijn nog lang niet klaar. De trein is pas net in beweging
gekomen. Het belooft een boeiende en bijzondere treinreis te worden met inmiddels veel
betrokken passagiers aan boord. Het is aan de nieuwe Regieraad om de vernieuwingsbeweging
te verdiepen en verder binnen de bouwsector te verankeren.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw