ProRail betaalt EUR 3 mln terug aan spoorvervoerders

ProRail betaalt ruim € 3 miljoen terug aan spoorvervoerders na onderzoek NMa

Den Haag – ProRail heeft 3,43 miljoen euro terugbetaald aan spoorvervoerders. Uit onderzoek van de NMa bleek dat de beheerder van het Nederlandse spoorwegnet een deel van de door haar geïnde gebruiksvergoeding over het jaar 2006 niet volledig kon onderbouwen. Onderdelen van de kostenraming uit 2004 waarop de gebruiksvergoeding is gebaseerd, bleken uiteindelijk toch niet voor rekening van ProRail te komen of voor een lager bedrag te kunnen worden gerealiseerd.

Het betreft een vergoeding voor diensten die ProRail aan spoorwegondernemingen aanbiedt, maar niet zelf verricht. Het gaat om diensten in delen van het Nederlandse spoornet die niet onder de centrale verkeersleiding vallen, maar die lokaal worden bediend: de zogenaamde Niet Centraal Bediende Gebieden (NCBG).

Met het oog op het bereikte resultaat heeft de Vervoerkamer het onderzoek beëindigd. De Vervoerkamer is het onderdeel van de NMa dat toezicht houdt op de vervoerssector. De Vervoerkamer houdt naast toezicht op het spoor ook toezicht op de luchtvaartsector en het overige openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)